sme si v zariadení zorganizovali aktivitu s názvom „Škola networkingu“. Hlavným cieľom podujatia bolo poukázať na dôležitosť vytvárania a budovania vzťahov s ľuďmi, ktorí nám môžu byť po ruke, keď budeme potrebovať pomoc, radu, odporúčanie.