sme si v zariadení zorganizovali Katarínsku zábavu spojenú s narodeninovou oslavou.