sme si v zariadení zorganizovali podujatie, počas ktorého si klienti mohli vyskúšať svoj postreh, vedomosti, zručnosti, tvorivosť a fantáziu. Úlohy boli zamerané na prírodu, ktorá nás dennodenne obklopuje.