sme si zorganizovali tvorivé dielne, ktorých hlavným zameraním bola okrem prípravy vyrezávaných halloweenských tekvíc aj výroba rôznych prírodných dekorácií. Na ich prípravu sme použili najrôznejší prírodný materiál dostupný v okolitom parku.