Sme usporiadali besedu pri príležitosti ,,Marec – mesiac knihy“. Jej cieľom bolo oboznamovanie klientov s čitateľskou kultúrou a vzájomná výmena poznatkov o knihách, o ich prínose v živote ľudí.