sme v zariadení usporiadali športové dopoludnie pod názvom „„Zmerajme si sily“. Išlo o unikátny futbalový zápas medzi klientmi a zamestnancami zaradenia.