„Spoznaj a chráň krásu zimnej prírody“ – pod týmto názvom sa konala beseda, ktorá bola spojená s pozorovaním zimných prírodných javov a starostlivosťou o vtákov.