Stromy sú dôležité pre náš život, preto sme zaradili do nášho programu výchovno-vzdelávaciu aktivitu na danú tematiku. Pri tejto príležitosti sme vysádzali darované kríky, živé ploty a stromy. Klienti dali prísľub, že sa o rastliny budú patrične starať