„Tvoríme z kartónu“ – konali sa letné tvorivé dielne