Týždeň bol venovaný prácam v areály zariadenia. Klienti pripravovali zeleninovú a kvetinovú záhradu na zimné obdobie... Z nazbieraných prírodných materiálov vytvorili krásne koláže.