Týždeň jarného upratovania – očista duše a prostredia, v ktorom žijeme...