V areáli parku sme privítali našich priateľov a hostí, ktorí prijali pozvanie na spoločne strávený deň plný zábavy. Podujatia sa zúčastnili okrem 7 zariadení z blízkeho okolia aj 2 zariadenia zo susedného Maďarska.