V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej sme si zorganizovali besedu k Medzinárodnému dňu tolerancie.