V rámci podujatia „Marec – mesiac knihy“ sme s klientmi navštívili miestnu knižnicu. Knižnica však práve podlieha rekonštrukcii, preto sme zavítali do vlastnej knižnice, zriadenej v zariadení.