V tento deň sa v zariadení konala narodeninová oslava klientov narodených v mesiaci marec a apríl