V zariadení je už tradíciou, že v rámci letnej aktivity sa koná Deň otvorených dverí. Tento rok naše veľkolepé plány v organizovaní prekazilo ochorenie na COVID-19. Namiesto tradičných Dní otvorených dverí sme usporiadali zábavný deň, tzv. „Gulášparty“