V zariadení sa konala celodenná aktivita, cieľom ktorej bolo spestriť život prijímateľom sociálnej služby počas letných mesiacov. Aktivita sa zamerala na zhotovenie zvonkohry.