v zariadení sa konali „ Fašiangové tvorivé dielne“