V zariadení sa konali tvorivé dielne, ktoré boli zamerané na prípravu výrobkov a dekorácií na adventné obdobie, pripravila sa mikulášska výzdoba interiéru zariadenia, vyrobili sa nástenky...