V zariadení sa konali tvorivé dielne pod názvom " Nápady do záhrady" zamerané na výrobu črepníkov, ktoré sa použili na výzdobu okolia pri altánku.