V zariadení sa konali tvorivé dielne so zameraním na výrobu darčekov k MDŽ