V zariadení sa konalo novoročné pracovné posedenie s prijímateľmi sociálnych služieb Prítomní si zvolili zo svojich radov výbor.Výbor obyvateľov predkladá manažmentu zariadenia námety, požiadavky a pripomienky klientov.