V zariadení sa ku „Dňu narcisov“ konala beseda spojená s premietaním filmu o práci aktivistov v boji proti onkologickým ochoreniam