V zariadení sme mali prvú letnú aktivitu, ktorá bola zameraná na turistiku spojenú so sledovaním života v prírode – vegetácia, vtáctvo, zver....a na obnovu a výrobu kŕmidiel pre vtáčiky