v zariadení sme mali zábavnú aktivitu s názvom „ V zdravom tele zdravý duch.“ Programom bola beseda o zdraviu prospešných tipoch- strava, pohyb, spánok, pozitívne myslenie. Vyvrcholením podujatia bola ochutnávka zdravej výživy a následne dobrá zumba.