v zariadení sme organizovali podujatie pod názvom „ Jeseň v záhrade a v parku“ – týždeň vykonávania jesenných prác v záhrade a parku zariadenia