v zariadení sme si usporiadali Šarkaniádu. Na výrobe šarkanov sa podieľali klienti, terapeuti a službukonajúci personál. Hoci sme vzhľadom na poveternostné podmienky púšťanie šarkanov museli odložiť na inokedy, z hotových šarkanov mali veľkú radosť.