v zariadení sme si zorganizovali besedu, na ktorej sme si pripomenuli Svetový deň prvej pomoci.