Združenie na pomoc ľuďom s mentálnym postihnutím v Galante a Neziskové združenie Carissimi pozval našich klientov na „Festival poézie“. Podujatie obohatilo vystúpenie študentov z gymnázia Zoltána Kodálya a veľkolepý koncert speváka Koppánya Kovácsa.