Zorganizovali sme týždeň tvorivých dielní na prípravu podujatia "Zábavný deň“. Vyhotovili sme rôzne dekoračné predmety, plagáty, pomôcky na súťaže a upratali sme areál. Bol to vzácny, spoločne strávený čas s klientmi pri pracovných aktivitách.