Zúčastnili sme sa na prezentácii prác záujmovo- umeleckých aktivít klientov sociálnych zariadení, ktorú organizovalo Žitnoostrovské stredisko Dunajská Streda v nákupnom centre MAX.