Zúčastnili sme sa podujatia „Šport nás spája“ na ktoré nás pozývali naši priatelia z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov.