Smernica o aplikácii zákona o slobodnom prístupe k informáciám