Ošetrovateľská a opatrovateľská starostlivosť

Zariadenie poskytuje komplexnú starostlivosť o klienta, ktorá zohľadňuje jeho potreby, v rámci jeho diagnózy, s ohľadom na jeho individualitu a stupeň odkázanosti na sociálnu službu.Klientom ponúkame bezpečné prostredie, aktívnu opateru, podporu udržania a znovu získania ich telesných, psychických a sociálnych kompetencií. Ošetrovateľskú starostlivosť v zariadení poskytujú kvalifikované sestry a zdravotné asistentky v spolupráci so zmluvnými lekármi, špecialistami a Agentúrou domácej ošetrovateľskej starostlivosti (ADOS). Opatrovateľskú starostlivosť zabezpečujú sanitárky a opatrovatelia pod odborným dohľadom sestier. Kvalita ošetrovateľskej a opatrovateľskej starostlivosti sa vyznačuje individuálnou a humánnou starostlivosťou na základe ošetrovateľskýchštandardov s využitím súčasných moderných postupov podľa opatrovateľského modelu Moniky Krohwinkel.