Upratovanie a pranie

Upratovanie je zabezpečené v pravidelných intervaloch. Plán upratovania sa delí na denné, týždenné, mesačné a veľké upratovanie. Pravidelné upratovanie – čistenie, umývanie, dezinfekcia všetkých priestorov zariadenia sa vykonáva denne podľa schváleného Dezinfekčného a sanitačného programu.

  

Zariadenie zabezpečuje pranie znečistenej bielizne vo vlastnej práčovni zariadenia.