Stravovanie

Zariadenie poskytuje stravu  v súlade so zásadami správnej výživy, s prihliadnutím na vek, zdravotný stav stravníkov a podľa určených stravných jednotiek, v súlade so systémom HACCP a  Všeobecným záväzným nariadením Trnavského samosprávneho kraja č.89/2023.
V našom zariadení sa poskytuje celodenné stravovanie (raňajky, desiata, obed, olovrant, večera, prípadne druhá večera). Diétna strava sa poskytuje na základe odporúčania ošetrujúceho lekára. Strava sa pripravuje vo vlastnej kuchyni, podľa jedálneho lístka, ktorý je vytvorený Stravovacou komisiou a prerokovaný a schválený lekárom.

DSS Jahodná - Jedáleň DSS Jahodná - Stolovanie v jedálni