Aktivity s fotogalériou

8.8.2017 Ako sa dá využiť ovocie
3.8.2017 Cykloturistika
27.7.2017 Deň wellnesu pre klientov – využitie perličkového kúpeľa, stacionárnych bicyklov, fitnes pomôcky a masáže,
21.7.2017 Narodeninová oslava
19.7.2017 Športovo-zábavné hry v parku s názvom „Zmeriame si sily so zamestnancami“
14.7.2017 Pešia túra do obce – návšteva cukrárne
7.7.2017 Narodeninová oslava
3.7.2017 Workshop – práca s papierom
24.6.2017 Vítanie leta – táborák, opekanie, spev, tanec a spoločenské hry
21.6.2017 Účasť na súťaži vo varení guláša v Zariadení pre seniorov Patria Galanta Klienti krájajú zemiaky na guláš, Víťazbé družstvo
19.6.2017 Beseda na tému Deň otcov
13.6.2017 „Studňa Európy“ – celodenná turistika
9.6.2017 Klienti sa zúčastnili na Cantryhodoch organizovaných DSS Zavar
1.6.2017 24. ročník „Deň športu, hier a zábavy“ Pohľad na družstvá, Klienti bežia
31.5.2017 Narodeninová oslava
22.5.2017 Tvorivé dielne „pre mlstné jazýčky“ – príprava medu z púpavy
19.5.2017 Účasť na podujatí „Veselica pod májovým stromom“ organizované v DSS Lehnice
19.5.2017 Týždenný rekreačno-rehabilitačný pobyt v Jasnej Spoločná fotka klientov, Fotka , Družstvo DSS Jahodná
17.5.2017 Turistika so zberom liečivých rastlín
12.5.2017 Kytička k sviatku – Deň matiek
11.5.2017 Majáles – stavanie mája Klienti stavajú máj, Spoločná fotka pri postavenom máje
5.5.2017 Účasť na podujatí „Humorfest“ Humorfest, Humorfest - klienti pri makete žltého auta
4.5.2017 Tvorivé dielne – práca s papierom a s textilom
28.4.2017 Narodeninová oslava Narodeniny - klienti sedia pri stole a krájajú tortu, Klienti pripíjajú Na zdravie
26.4.2017 Účasť na športovom podujatí „Šport nás spája“, ktoré organizoval DSS Pastuchov Hľadanie predmetu so zaviazanými očami v nadobe s loptičkami, Klienti s diplomom

Stránky