Aktivity s fotogalériou

27.2.2019 sa v našom zariadení niesol v znamení osláv. Konala sa oslava narodenín klientov, ktorí sa narodili v mesiaci december, január a február.
26.2.2019 Obyvatelia domova sa zúčastnili maškarného plesu v Medveďove. Masky boli pripravené na tému: Strašidelný čarovný zámok , ,
21.2.2019 V zariadení sa konal maškarný ples. Prijímatelia sociálnej služby sa stretli vo vyzdobenej spoločenskej miestnosti, aby predviedli svoje masky. Masky boli obdivuhodné, rôzneho charakteru - rozprávkové bytosti, filmové postavy, špor , ,
20.2.2019 Fašiangový workshop – pripravili sa masky a dekorácie na fašiangový ples, piekli sa šišky , ,
14.2.2019 sa v zariadení usporiadala Valentínska oslava. Klienti sa navzájom obdarovali, spoločne sa zabavili. , ,
5.2.2019 V zariadení sa konali Valentínske tvorivé dielne. Chlapci vyrábali darčeky, ozdoby, pozdravy na Valentína.Dievčatá piekli medovníkové srdiečka. ,
27.1.2019 Zúčastnili sme sa benefičného koncertu „Objatie tónov“ v Leviciach , ,
18.1.2019 Organizovali sme workshop – klienti pripravovali dekorácie a vyzdobili spoločenské priestory na fašiangové obdobie , ,
15.1.2019 Uskutočnilo sa pracovné stretnutie prijímateľov a poskytovateľov sociálnej služby. Klienti si zvolili svojich zástupcov do Výboru obyvateľov, rozdelili sa do terapeutických skupín, a ponúkaných záujmových krúžkov.
7.1.2019 bolo tradičné novoročné posedenie zamestnancov a klientov
31.12.2018 bola v zariadení „Silvestrovská rošáda“. Konala sa veselica pre klientov zariadenia. S rokom 2018 sme sa lúčili zapálenými prskavkami, vypúšťaním lampiónov šťastia, hudbou, spevom a tancom.
24.12.2018 „Tichá noc, svätá noc...“ – zamestnanci a klienti spoločne oslávili Štedrý Deň. Po zapálení sviečok a prskaviek klienti predniesli pásmo vianočných kolied a zamestnanci im slávnostne odovzdávali vianočné darčeky. ,
18.12.2018 prišli žiaci zo Základnej školy Trhová Hradská na predvianočnú návštevu do zariadenia, aby obyvateľom domova svojim programom spestrili adventné obdobie ,
14.12.2018 k nám prišli s darčekmi študenti Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, detašované pracovisko Dunajská Streda. ,
12.12.2018 sme sa zúčastnili vianočných predajných trhov v budove Úradu TTSK, kde účastníkov milo prekvapila návšteva predsedu TTSK – Mgr. Jozefa Viskupiča. Pán župan sa zastavil pri každom stolíku a ku každému predávajúcemu klientovi mal pár milých slov..
11.12.2018 sme boli na predvianočnej návšteve u našich dobrých priateľov - seniorov v Trsticiach. Klienti pre nich pripravili pekný program s vianočnou tematikou, odovzdali im vlastnoručne vyrobené darčeky a popriali im šťastné a pokojné Vianoce. ,
5.12.2018 k nám zavítal Mikuláš. Prijímatelia sociálnej služby ho čakali s kultúrnym programom. Mikuláš ich obdaroval balíčkami plných dobrôt. ,
4.12.2018 sa naši klienti zúčastnili vianočných predajných trhov v Dunajskej Strede, kde prezentovali svoje vlastnoručne vyrobené vianočné predmety, dekorácie, sviečky. Medzi návštevníkmi vianočného trhu boli ich výrobky úspešné.
29.11.2018 nás pozvali naši priatelia zo sociálneho zariadenia z Maďarska z Péru, aby sme sa spoločne zabavili na nimi usporiadanej Katarínskej zábave. ,
28.11.2018 sme vo vestibule domova organizovali tvorivé dielne. Obyvatelia domova vyrobili Vianočné pohľadnice, darčeky pre seniorov, ktoré im budú odovzdané pri ich predvianočnej návšteve. , ,
27.11.2018 sa naši klienti zúčastnili Katarínskej zábavy usporiadanej v DSS Lehnice. ,
15.11.2018 sme usporiadali prehliadku umeleckej tvorivosti ľudí odkázaných na pomoc iných pod názvom „Postoj chvíľa, si krásna“. Hlavným cieľom podujatia bolo poskytnúť klientom príležitosť prezentovať svoje umelecké zručnosti, talent a nadanie širokej verejnosti. , ,
5.11.2018 sme sa zúčastnili týždňového rekreačno-poznávacieho pobytu vo Vysokých Tatrách. Spoznali sme krásy našich veľhôr, nazbierali silu a energiu, nadýchali sa zdravého a čistého vzduchu. , ,
2.11.2018 sme navštívili miestny cintorín, kde sme sa spoločne pomodlili a zapálili sviečky spomienok pri hroboch našich zosnulých klientov
25.10.2018 sa naši klienti zúčastnili na výstave, ktorú organizovalo Žitnoostrovské osvetové stredisko. Vystavané boli práce, ktoré vyhotovili na podujatí vo Veľkom Mederi. Výstava je sprístupnená širokej verejnosti. , ,

Stránky