Aktivity s fotogalériou

21.1.2021 Po napadnutí snehu mali možnosť klienti si zasúťažiť v stavaní snehuliaka a v areály zariadenia prebehla aj veľká guľovačka , ,
18.1.2021 V zariadení sa konalo novoročné pracovné posedenie s prijímateľmi sociálnych služieb.
31.12.2020 „Silvestrovská rošáda“ – veselica na Silvestra. Lúčenie sa s rokom 2020 a vítanie nového roka 2021... , ,
24.12.2020 „Tichá noc, svätá noc“ – Štedrý večer v zariadení spojený s vianočným kultúrnym programom našich klientov, odovzdávanie darčekov.... , ,
18.12.2020 Besedovali sme o vianočných zvykoch našich predkov a rozprávali sme o tradíciách a zvykoch, ktoré sa dodržiavajú aj dnes.
17.12.2020 Nácvikom vianočných piesní a kolied sa klienti domova pripravovali na vianočné vystúpenie ,
7.12.2020 Do zariadenia aj v tomto roku zavítal Mikuláš aj s čertíkom a rozdával balíčky nielen klientom, ale aj zamestnancom.... , ,
4.12.2020 Pre prežívanie ducha Vianoc sme v prvý decembrový týždeň organizovali pre prijímateľov sociálnych služieb v Jahodnej vianočné tvorivé dielneKaždý si mohol zhotoviť ikebanu, adventný veniec, vianočné svietniky a piekli sa aj medovníky. , ,
3.12.2020 V zariadení sme spoločne pripravili narodeninovú oslavu pre desiatich našich obyvateľov, ktorí svoj veľký deň prežívajú práve v tomto predvianočnom období. , ,
19.11.2020 V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej sme si zorganizovali besedu k Medzinárodnému dňu tolerancie. ,
13.11.2020 Pri príležitosti Dňa Guinnessových svetových rekordov sme si zorganizovali besedu, , ,
12.11.2020 „Spoznaj a chráň krásu zimnej prírody“ – pod týmto názvom sa konala beseda, ktorá bola spojená s pozorovaním zimných prírodných javov a starostlivosťou o vtákov. , ,
6.11.2020 v zariadení sme organizovali podujatie pod názvom „ Jeseň v záhrade a v parku“ – týždeň vykonávania jesenných prác v záhrade a parku zariadenia , ,
1.10.2020 Úcta k starším, úcta k tradíciám – beseda o živote, o medziľudských vzťahoch, o medzigeneračných problémoch, o prejavení úcty k starším osobám.... ,
24.9.2020 Svetový deň hrania sme spojili aj s rozlúčkou leta. Klienti sa zabavili na športovo-zábavných a spoločenských hrách, riešili logické úlohy a s letom sa lúčili táborákom a opekačkou .... , ,
18.9.2020 Pri príležitosti Svetového dňa prvej pomoci sme venovali besede o dôležitosti poskytnutia prvej pomoci, o dôležitých telefónnych číslach, o poskytnutí umelého dýchania.... , ,
8.9.2020 sa v zariadení konal workshop - pripravili sa nástenky na jesennú tematiku, jesenné dekorácie a vyzdobili sa spoločenské miestnosti zariadenia , ,
26.8.2020 sa v zariadení uskutočnila narodeninová oslava obyvateľov. , ,
20.8.2020 sme v zariadení zorganizovali športovo- zábavný deň, plný rôznych pohybových súťaží a zábavných úloh. Na želanie klientov sme tento športový deň zakončili krátkym futbalovým zápasom, do ktorého sa aktívne zapojil aj personál zariadenia. , ,
17.8.2020 K Medzinárodnému dňu priateľstva sa v zariadení konala aktivita, ktorá bola mimoriadne úspešná. Obyvateľov domova napadla skvelá myšlienka. Keďže fyzické stretávky so svojimi priateľmi sú nemožné, rozhodli sa pre nich vyrobiť náramky , ,
12.8.2020 V zariadení je už tradíciou, že v rámci letnej aktivity sa koná Deň otvorených dverí. Tento rok naše veľkolepé plány v organizovaní prekazilo ochorenie na COVID-19. Namiesto tradičných Dní otvorených dverí sme usporiadali zábavný deň, tzv. „Gulášparty“ , ,
7.8.2020 V Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej sme zorganizovali týždennú brigádu, aby sme skrášlili a vyčistili naše okolie od odpadkov a pýru. , ,
3.8.2020 Dnes naše zariadenie, DSS pDaD v Jahodnej prebral dar ( ošatenie a obuv) od pána Van Thao Voung , Lyly obchod Trhová Hradská, za čo mu vrúcne ďakujeme! ,
30.7.2020 30. júl je vyhlásený za Medzinárodný deň priateľstva. Klienti zariadenia si pripomenuli tento deň peknou aktivitou. Rozhovorili sa na tému „ priateľstvo“ a vyrábali náramky priateľstva pomocou farebných bavlnených priadzí. , ,
28.7.2020 sa v zariadení uskutočnila narodeninová party pri príležitosti osláv obyvateľov. , ,

Stránky