Aktivity s fotogalériou

25.10.2018 sa naši klienti zúčastnili na výstave, ktorú organizovalo Žitnoostrovské osvetové stredisko. Vystavané boli práce, ktoré vyhotovili na podujatí vo Veľkom Mederi. Výstava je sprístupnená širokej verejnosti. , ,
19.10.2018 sme v domove organizovali podujatie „Október v záhrade“, ktorý sa niesol v duchu jesenných prác. Klienti vyčistili okolie ovocných stromov, odnášali nepotrebné konáre, vyberali dopestovanú zeleninu, rýľovali záhony a upratali aj neďaleký lesík. , ,
17.10.2018 Žitnoostrovské osvetové stredisko organizovalo tvorivé dielne vo Veľkom Mederi. Naši klienti pracovali s rôznym materiálom a vyhotovili krásne darčeky a spomienkové predmety. ,
16.10.2018 Deň župy sme využili na preukázanie úcty k starším. Prijali sme hostí – seniorov – zo zariadení z Galanty, Trstíc a z obce Jahodná. Spoločná debata, spoločné tvorenie, spoločné pečenie, spoločný spev a tanec nám všetkým spríjemnil deň. , ,
11.10.2018 Sme sa zúčastnili benefičného koncertu „Vitae Ludus 2018“ v Senici, ktorý organizoval DSS Rohov. Naši klienti sa predstavili hrou na hudobných nástrojoch na známu filmovú hudbu „Buďte dobrý, ak môžete“. ,
4.10.2018 naši obyvatelia domova v rámci Medzinárodného dňa ochrany zvierat diskutovali o dôležitosti chrániť zvieratá a prírodu. ,
27.9.2018 Stretli sa klienti sociálnych zariadení v priestoroch DSS Veľký Meder. Stretnutie sa nieslo v športovom retro štýle, kde sa súťažilo v 7 disciplínach. Naše klientky sa umiestnili na peknom 1. mieste.
23.9.2018 sme sa zúčastnili 7. ročníka benefičného koncertu „Dúha v srdci“. Účastníci koncertu mali možnosť vidieť na pódiu svojich obľúbených spevákov. ,
22.9.2018 Obec Jahodná usporiadala deň „Malý Dunaj – Maďarský deň“, kde mali obyvatelia nášho domova príležitosť preukázať svoje schopnosti pred obyvateľmi obce. ,
19.9.2018 obyvatelia domova zavítali do obecného Denného stacionára, kde bola výstava bábik. Mohli tu vidieť bábiky z rôzneho obdobia, rôznych veľkostí a vyhotovených z rôzneho materiálu. , ,
18.9.2018 sme boli pozvaní na XI. ročník medzinárodného festivalu „Košútsky hudobný kľúč“ do Sládkovičova. Naši klienti zožali úspech s tanečným vystúpením „Metlový tanec stríg“. ,
14.9.2018 Naši prijímatelia sociálnej služby pripomenuli Svetový deň prvej pomoci. Vo vestibule zariadenia usporiadali spoločnú besedu, kde za asistencie zdravotného personálu mali možnosť aj sami poskytnúť prvú pomoc. ,
13.9.2018 sa 6 klientiek z nášho domova zúčastnili spoločenského podujatia v DSS Horný Bar. Súčasťou podujatia na znak priateľstva a lásky bolo vypúšťanie balónov do ovzdušia a voľná zábava pri živej hudbe ,
4.9.2018 Zamestnanci DSS pDaD v Jahodnej sa zúčastnili medzinárodnej súťaže vo varení guláša v Maďarsku – v Tatabányi. Podujatie poskytlo priestor aj na výmenu pracovných skúseností.
31.8.2018 V zariadení sa uskutočnila narodeninová oslava. Oslávencom zablahoželali spolubývajúci i zamestnanci domova. Pre klientov bolo pripravené sladké občerstvenie -zákusky, šampanské a iné dobroty. Vyvrcholením oslavy bola spoločná tanečná zábava. , ,
28.8.2018 Vybrali sme sa na návštevu Malkia Parku do Orechovej Potôni. Park nám poskytol unikátny priestor pre oddych, relax a zároveň aj environmentálnu výchovu - dozvedieť sa niečo nové o zvieratách. Prežili sme deň plný zážitkov. , ,
15.8.2018 Dňa 15. augusta 2018 naše zariadenie už po tretíkrát, usporiadal Deň otvorených dverí. Návštevníkov čakal bohatý program: výstava plazov, prehliadka zariadenia, tvorivé dielne, táborák s opekaním a pečenie palaciniek a pod. , ,
27.7.2018 bol v živote Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej výnimočný. V podvečerných hodinách sa v parku pri táboráku stretli bývalí a súčasní zamestnanci zariadenia. , ,
24.7.2018 V zariadení sa uskutočnilo podujatie, ktorého cieľom bolo dokázať, že aj staré gombíky možno ešte využiť a vytvoriť z nich pekné dekorácie. , ,
12.7.2018 Bol krásny letný deň.Vybrali sme sa na prechádzku do dediny.Po ceste sme sa zastavili na futbalovom ihrisku, kde sme si zahrali loptové hry. V parku sme si posedeli na lavičkách a niektorí klienti sa aj pohojdali na hojdačkách- znovu sme boli deťmi. , ,
11.7.2018 V zariadení sa konala celodenná aktivita, cieľom ktorej bolo spestriť život prijímateľom sociálnej služby počas letných mesiacov. Aktivita sa zamerala na zhotovenie zvonkohry. , ,
9.7.2018 Pri príležitosti Medzinárodného dňa čokolády sme zorganizovali besedu. Na radosť klientov súčasťou besedy bola aj ochutnávka jednotlivých druhov čokolád. ,
4.7.2018 Zorganizovali sme pre prijímateľov sociálnej služby zábavnú spoločenskú akciu pri príležitosti Medzinárodného dňa vtipov.
22.6.2018 Dostali sme pozvanie na športovo-zábavné podujatie, ktoré organizovalo DSS Skalica pri Baťovom kanály. , ,
22.6.2018 Navštívil nás klaun, ktorý nám priniesol interaktívne hry a súťaže, žonglovanie s loptou a iné akrobacie prepletené gagmi a humorom. ,

Stránky