Aktivity s fotogalériou

18.1.2023 V zariadení sa konalo novoročné pracovné posedenie s prijímateľmi sociálnych služieb Prítomní si zvolili zo svojich radov výbor.Výbor obyvateľov predkladá manažmentu zariadenia námety, požiadavky a pripomienky klientov. , ,
31.12.2022 V domove sa konala Silvestrovská párty – hudba, tanec, zábava- rozlúčka s rokom 2022 a vítanie nového roka. ,
24.12.2022 ĎAKUJEME VŠETKÝM ÚŽASNÝM ĽUĎOM ZA KRABIČKY PLNÉ LÁSKY , ,
24.12.2022 „Tichá noc, svätá noc...“ – Štedrý večer v zariadení, kultúrny program klientov, odovzdávanie darčekov , ,
23.12.2022 „Už sa blížia Vianoce....“ tvorivé dielne: pečenie medovníkov, vianočná výzdoba v zariadení, príprava vlastnoručne pripravených ozdôb a výzdoba vianočného stromčeka , ,
12.12.2022 Na pozvanie pána župana TTSK Jozefa Viskupiča sme sa zúčastnili vianočných predajných trhov, ktoré sa konali na parkovisku za župným úradom. , ,
7.12.2022 Zúčastnili sme sa na prezentácii prác záujmovo- umeleckých aktivít klientov sociálnych zariadení, ktorú organizovalo Žitnoostrovské stredisko Dunajská Streda v nákupnom centre MAX. ,
5.12.2022 Zavítal k nám Mikuláš. Prijímatelia sociálnej služby ho čakali s kultúrnym programom. Mikuláš ich obdaroval balíčkami plných dobrôt. , ,
30.11.2022 v zariadení sme zorganizovali tvorivé dielne, konané pri príležitosti Adventu, blížiaceho sviatku Mikuláša i Vianočných sviatkov. , ,
29.11.2022 dostali sme pozvánku od našich priateľov z Maďarska Táplánypuszta na Katarínsku zábavu. , ,
25.11.2022 sme si v zariadení zorganizovali Katarínsku zábavu spojenú s narodeninovou oslavou. , ,
23.11.2022 Boli sme pozvaní do Domova sociálnych služieb Lehnice, kde sa konalo podujatie pod názvom „ Katarínska zábava“. , ,
16.11.2022 Usporiadali sme pre našich klientov stolnotenisový turnaj. , ,
10.11.2022 sme si v zariadení zorganizovali aktivitu s názvom „Škola networkingu“. Hlavným cieľom podujatia bolo poukázať na dôležitosť vytvárania a budovania vzťahov s ľuďmi, ktorí nám môžu byť po ruke, keď budeme potrebovať pomoc, radu, odporúčanie. , ,
8.11.2022 Začiatok novembra sa v Centre sociálnych služieb Jahodná niesol v znamení veľkého jesenného upratovania. Do plánovaných prác sa zapojil každý, kto vedel aspoň trochu pomôcť pri údržbe parku a záhrady. , ,
3.11.2022 Boli sme pozvaní do Domova sociálnych služieb Lehnice, kde sa konalo spoločenské podujatie pod názvom Halloweenska párty. ,
31.10.2022 sme si zorganizovali tvorivé dielne, ktorých hlavným zameraním bola okrem prípravy vyrezávaných halloweenských tekvíc aj výroba rôznych prírodných dekorácií. Na ich prípravu sme použili najrôznejší prírodný materiál dostupný v okolitom parku. , ,
28.10.2022 Klienti navštívili miestny cintorín, aby si uctili pamiatke zosnulých klientov. ,
18.10.2022 Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme navštívili Zariadenie pre seniorov v Dunajskej Strede a v Trsticiach. , ,
14.10.2022 konali sa remeselné aktivity s názvom „Tvorivé dielne zamerané na výrobu darčekov pre seniorov“. Celý deň sa niesol v duchu tvorivosti a kreativity. Klienti pracovali svedomite a mali obrovskú radosť, že ich vlastnoručné výrobky potešia mnohých seniorov. , ,
11.10.2022 v zariadení sme si usporiadali Šarkaniádu. Na výrobe šarkanov sa podieľali klienti, terapeuti a službukonajúci personál. Hoci sme vzhľadom na poveternostné podmienky púšťanie šarkanov museli odložiť na inokedy, z hotových šarkanov mali veľkú radosť. , ,
5.10.2022 Stromy sú dôležité pre náš život, preto sme zaradili do nášho programu výchovno-vzdelávaciu aktivitu na danú tematiku. Pri tejto príležitosti sme vysádzali darované kríky, živé ploty a stromy. Klienti dali prísľub, že sa o rastliny budú patrične starať , ,
27.9.2022 V zariadení sa konala narodeninová oslava spojená s rozlúčkou s letom. Na oslave narodenín sme si pripomenuli narodeniny tých, ktorí sa narodili v mesiaci september. Medzi tým sa zapálil táborák, na ražne sa pripravili špekačky a slanina. , ,
24.9.2022 sme sa rozprávali o Európe. Vymenovali sme najznámejšie štáty s hlavnými mestami. Rozprávali sme sa o gastronómií daného štátu, o významných osobnostiach, o historických pamiatkach a pod. , ,
20.9.2022 v zariadení sme si zorganizovali besedu, na ktorej sme si pripomenuli Svetový deň prvej pomoci. , ,

Stránky