Aktivity s fotogalériou

14.3.2018 Sme usporiadali besedu pri príležitosti ,,Marec – mesiac knihy“. Jej cieľom bolo oboznamovanie klientov s čitateľskou kultúrou a vzájomná výmena poznatkov o knihách, o ich prínose v živote ľudí. ,
8.3.2018 Sa niesol v duchu sviatku Medzinárodného dňa žien. Klienti sa zišli vo vestibule zariadenia, kde muži odovzdali pripravené darčeky ženám. Na stretnutie pozvali aj všetky zamestnankyne domova. ,
6.3.2018 Sme organizovali tvorivé dielne, ktoré boli zamerané na prípravu darčekov pre ženy. Na podujatí mal každý možnosť ukázať svoje zručnosti, vyskúšať svoju šikovnosť pri práci s rôznym druhom materiálu. ,
28.2.2018 Sme sa rozlúčili so zimou súťažou o najkrajšie nakreslené slniečko. V skupinách sa klienti pustili do kreatívnych výtvorov aj napriek tomu, že sa zima ešte držala „zubami – nechtami“, čo nám dokázala aj s čerstvo napadnutým snehom ,
20.2.2018 Sme organizovali besedu pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti.
14.2.2018 14.február sa už tradične nesie v znamení sviatku sv. Valentína. Pri príležitosti tohto sviatku klienti zorganizovali malú oslavu, ktorej hlavným cieľom bolo potešiť svojich priateľov a zamestnancov malými vlastnoručne vyrobenými darčekmi. ,
9.2.2018 Sa uskutočnil v zariadení maškarný ples, ktorý bol spojený s narodeninovou oslavou. ,
7.2.2018 Zariadenie pre seniorov Pátria v Galante organizovalo fašiangovú zábavu, na ktorú pozvali aj naše zariadenie. ,
6.2.2018 Sme sa zúčastnili fašiangových osláv v Medveďove. Podujatie sa každý rok organizuje pod určitým podtitulom. V tomto roku to bol OSCAR. ,
2.2.2018 Valentínske tvorivé dielne - cieľom bolo zapojiť prijímateľov sociálnej služby do príprav ozdôb, darčekov či Valentínskych pozdravov na blížiacu sa Valentínsku zábavu.
28.1.2018 Sme sa zúčastnili na benefičnom koncerte pod názvom „Objatie tónov“. ,
24.1.2018 Sme organizovali fašiangové tvorivé dielne, v rámci ktorých sa klienti venovali výrobe dekorácií, ktoré si sami navrhli. Vyhotovili veselé a farebné nástenky, vyzdobili interiér zariadenia.
18.1.2018 Sa konali v zariadení športovo – zábavné súťaže so 4 stanovišťami, na ktorých si mohli prijímatelia overiť svoje zručnosti. ,
11.1.2018 Vedenie zariadenia organizovalo pracovné stretnutie s prijímateľmi sociálnych služieb
8.1.2018 Stretli sa zamestnanci a prijímatelia sociálnej služby na tradičnom novoročnom posedení, kde si popriali všetko dobré do nového roku 2018.

 

 

13.12.2017 Navštívili sme seniorov v DSS Trstice, pozdravili sme ich vianočným programom a rozdali vlastnoručne vyrobené darčeky
6.12.2017 Klienti prezentovali a predávali vlastnoručne vyrábané výrobky na vianočných predajných trhoch – Stánok dobrej nádeje
5.12.2017 Prišiel Mikuláš do zariadenia s košíkom plných dobrôt...
1.12.2017 V rámci tvorivých dielní sme sa venovali príprave produktov na vianočné predajné trhy – zdobenie medovníkov, výroba vianočných dekorácií, výroba ozdôb na stromček, príprava darčekov pre priateľov na Vianoce...
28.11.2017 Prijali sme pozvanie na medzinárodné spoločensko - kultúrne stretnutie s názvom „Katarínska zábava“. Organizátorom podujatia bola naša partnerská organizácia z Maďarska Dr. Piróth Endre sociálne zariadenie.
27.11.2017 Organizovali sme tvorivé dielne na prípravu výrobkov na adventné obdobie – pečenie medovníkov, príprava adventných vencov...
21.11.2017 „V zdravom tele zdravý duch“ – prednáška bola venovaná medzinárodnému Dňu bez fajčenia – besedovali sme o škodlivosti fajčenia na zdravie človeka Účasť na Katarínskej zábave, ktorú organizoval DSS Lehnice
16.11.2017 „Postoj chvíľa, si krásna...“ organizovali sme prehliadku umeleckej tvorivosti ľudí odkázaných na pomoc iných Folklórne vystúpenie, Poďakovanie na podiu, Klienti pri stole
15.11.2017 Prehliadka výstavy v Gallery Nova v Dunajskej Strede
10.11.2017 Organizovali sme workshop, kde sme pripravovali darčeky, dekorácie, program na podujatie „Postoj chvíľa, si krásna...“

Stránky