Aktivity s fotogalériou

3.4.2018 Veľkonočné sviatky sa ani v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej nezaobišli bez tradičnej návštevy dievčat v partnerských zariadeniach. , ,
26.3.2018 štyria klienti zariadenia sa zúčastnili na Veľkonočných predajných trhoch, ktoré sa konali v Trnave v budove Úradu Trnavského samosprávneho kraja. Prezentovali tam výrobky, ktoré si sami zhotovili v rámci tvorivých dielní. ,
22.3.2018 S prichádzajúcimi veľkonočnými sviatkami sme v zariadení pripravili tvorivé dielne, na ktorých klienti pripravovali dekoračné predmety s veľkonočnou tematikou. Dievčatá piekli a ozdobovali medovníky, muži pripravili vonkajšie dekorácie. , ,
21.3.2018 Sme sa zúčastnili stolnotenisového turnaja v Okoči
14.3.2018 Sme usporiadali besedu pri príležitosti ,,Marec – mesiac knihy“. Jej cieľom bolo oboznamovanie klientov s čitateľskou kultúrou a vzájomná výmena poznatkov o knihách, o ich prínose v živote ľudí. ,
14.3.2018 Sme sa zúčastnili na prehliadke umeleckej tvorivosti klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, ktorú organizoval DSS Šoporňa-Štrkovec pod názvom „Štrkovecká barónka“ . ,
8.3.2018 Sa niesol v duchu sviatku Medzinárodného dňa žien. Klienti sa zišli vo vestibule zariadenia, kde muži odovzdali pripravené darčeky ženám. Na stretnutie pozvali aj všetky zamestnankyne domova. ,
6.3.2018 Sme organizovali tvorivé dielne, ktoré boli zamerané na prípravu darčekov pre ženy. Na podujatí mal každý možnosť ukázať svoje zručnosti, vyskúšať svoju šikovnosť pri práci s rôznym druhom materiálu. ,
28.2.2018 Sme sa rozlúčili so zimou súťažou o najkrajšie nakreslené slniečko. V skupinách sa klienti pustili do kreatívnych výtvorov aj napriek tomu, že sa zima ešte držala „zubami – nechtami“, čo nám dokázala aj s čerstvo napadnutým snehom ,
20.2.2018 Sme organizovali besedu pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti.
14.2.2018 14.február sa už tradične nesie v znamení sviatku sv. Valentína. Pri príležitosti tohto sviatku klienti zorganizovali malú oslavu, ktorej hlavným cieľom bolo potešiť svojich priateľov a zamestnancov malými vlastnoručne vyrobenými darčekmi. ,
9.2.2018 Sa uskutočnil v zariadení maškarný ples, ktorý bol spojený s narodeninovou oslavou. ,
7.2.2018 Zariadenie pre seniorov Pátria v Galante organizovalo fašiangovú zábavu, na ktorú pozvali aj naše zariadenie. ,
6.2.2018 Sme sa zúčastnili fašiangových osláv v Medveďove. Podujatie sa každý rok organizuje pod určitým podtitulom. V tomto roku to bol OSCAR. ,
2.2.2018 Valentínske tvorivé dielne - cieľom bolo zapojiť prijímateľov sociálnej služby do príprav ozdôb, darčekov či Valentínskych pozdravov na blížiacu sa Valentínsku zábavu.
28.1.2018 Sme sa zúčastnili na benefičnom koncerte pod názvom „Objatie tónov“. ,
24.1.2018 Sme organizovali fašiangové tvorivé dielne, v rámci ktorých sa klienti venovali výrobe dekorácií, ktoré si sami navrhli. Vyhotovili veselé a farebné nástenky, vyzdobili interiér zariadenia.
18.1.2018 Sa konali v zariadení športovo – zábavné súťaže so 4 stanovišťami, na ktorých si mohli prijímatelia overiť svoje zručnosti. ,
11.1.2018 Vedenie zariadenia organizovalo pracovné stretnutie s prijímateľmi sociálnych služieb
8.1.2018 Stretli sa zamestnanci a prijímatelia sociálnej služby na tradičnom novoročnom posedení, kde si popriali všetko dobré do nového roku 2018.

 

 

13.12.2017 Navštívili sme seniorov v DSS Trstice, pozdravili sme ich vianočným programom a rozdali vlastnoručne vyrobené darčeky
6.12.2017 Klienti prezentovali a predávali vlastnoručne vyrábané výrobky na vianočných predajných trhoch – Stánok dobrej nádeje
5.12.2017 Prišiel Mikuláš do zariadenia s košíkom plných dobrôt...
1.12.2017 V rámci tvorivých dielní sme sa venovali príprave produktov na vianočné predajné trhy – zdobenie medovníkov, výroba vianočných dekorácií, výroba ozdôb na stromček, príprava darčekov pre priateľov na Vianoce...
28.11.2017 Prijali sme pozvanie na medzinárodné spoločensko - kultúrne stretnutie s názvom „Katarínska zábava“. Organizátorom podujatia bola naša partnerská organizácia z Maďarska Dr. Piróth Endre sociálne zariadenie.

Stránky