Aktivity s fotogalériou

20.12.2019 Predvianočné stretnutie so seniormi v zariadení Tolerancia a Solidaritas v Trsticiach , ,
17.12.2019 Navštívili nás žiaci zo Základnej školy Trhová Hradská , ,
16.12.2019 Ukázali a predávali sme vlastnoručné vyrobené výrobky na vianočných trhoch v priestoroch Úradu TTSK... ,
5.12.2019 Naše zariadenie navštívil Mikuláš s čertíkom.... , ,
3.12.2019 Zúčastnili sme sa Vianočných predajných trhov v Dunajskej Strede v Obchodnom centre GALÉRIA - Tesco ,
26.11.2019 V domove sme mali týždeň kreatívnych dielní, v rámci ktorých sme sa pripravovali na adventné obdobie a na vianočné predajné trhy. , ,
26.11.2019 Od DSS Lehnice sme dostali pozvánku na Katarínsku zábavu... , ,
22.11.2019 V miestnom kultúrnom dome sme boli na predstavení Ifjú Szívek Táncszínház - Tanečné divadlo....
21.11.2019 Organizovali sme podujatie „Postoj chvíľa, si krásna“ - 9. ročník prehliadky umeleckej tvorivosti ľudí odkázaných na pomoc iných. , ,
8.11.2019 V zariadení sme oslavovali narodeniny našich obyvateľov. , ,
6.11.2019 Klienti sa zúčastnili na výstave, ktorú organizovalo Žitnoostrovské osvetové stredisko. Vystavané boli práce, ktoré vyhotovili na podujatí vo Veľkom Mederi. Výstava je sprístupnená širokej verejnosti. , ,
31.10.2019 Usporiadali sme tvorivé dielne zamerané na vyrezávanie tekvíc, po ktorých nasledovala Halloweenská party. , ,
30.10.2019 Aj klienti zariadenia pripomínali Sviatok všetkých svätých. Vypestovali si kríčky chryzantém, z ktorých si 2 kríčky presadili do kvetináčov, a tak ich brali na cintorín. Zapálili si aj sviečky a kahance na hroboch blízkych a pomodlili sa za ich duše. ,
24.10.2019 Klienti zariadenia sa zúčastnili na 17. ročníku kultúrneho podujatia pod názvom „Benefičný koncert Vitae Ludus 2019“, ktorý zorganizoval DSS Rohov , ,
18.10.2019 Organizovali sme podujatie: Deň Župy – „Úcta k starším, úcta k tradíciám“. Našich hostí zo zariadení seniorov z Galanty a z Trstíc a seniorov obce Jahodná sme obdarili kultúrnym programom a v tvorivých dielňach sme sa zamerali na staré remeslá a zvyky. , ,
16.10.2019 Boli sme pozvaní do zariadenia pre seniorov Patria v Galante, kde sa konalo tradičné kultúrno-spoločenské posedenie obyvateľov zariadenia v rámci mesiaca „úcty k starším“. , ,
15.10.2019 Žitnoostrovské osvetové stredisko nás pozvalo do Veľkého Medera na VII. Umelecké tvorivé dielne , ,
11.10.2019 V Domove sociálnych služieb Horný Bar sa uskutočnilo podujatie pod názvom „Jesenné radovánky“. Na tomto podujatí sa zúčastnili aj klienti z nášho zariadenia. , ,
11.10.2019 Organizovali sme brigádu pod názvom „Október v záhrade“ – vyčistili sme zeleninovú a okrasnú záhradu v zariadení, čistili park, zametali chodníky ... , ,
29.9.2019 Zúčastnili sme sa benefičného koncertu v Novom Meste nad Váhom „Dúha v srdci...“ ,
25.9.2019 Využili sme krásne jesenné počasie na turistiku do lesa, ktorú sme spojili so zberom lesných plodov a edukáciou o rastlinstve v lese... ,
24.9.2019 od DSS Košúty sme dostali pozvánku na medzinárodný hudobný festival „Košútsky hudobný kľúč“ do Sládkovičova ,
19.9.2019 Oslávili sme narodeniny našich klientov ,
18.9.2019 sa v zariadení konala aktivita - Sladký deň: „Med a jeho význam“ - prednáška včelára spojená s ochutnávkou rôznych druhov medu. , ,
17.9.2019 DSS Lehnice organizoval „Lečofest“ - súťaž vo varení leča pre zamestnancov. , ,

Stránky