Aktivity s fotogalériou

11.1.2018 Vedenie zariadenia organizovalo pracovné stretnutie s prijímateľmi sociálnych služieb
8.1.2018 Stretli sa zamestnanci a prijímatelia sociálnej služby na tradičnom novoročnom posedení, kde si popriali všetko dobré do nového roku 2018.

 

 

13.12.2017 Navštívili sme seniorov v DSS Trstice, pozdravili sme ich vianočným programom a rozdali vlastnoručne vyrobené darčeky
6.12.2017 Klienti prezentovali a predávali vlastnoručne vyrábané výrobky na vianočných predajných trhoch – Stánok dobrej nádeje
5.12.2017 Prišiel Mikuláš do zariadenia s košíkom plných dobrôt...
1.12.2017 V rámci tvorivých dielní sme sa venovali príprave produktov na vianočné predajné trhy – zdobenie medovníkov, výroba vianočných dekorácií, výroba ozdôb na stromček, príprava darčekov pre priateľov na Vianoce...
28.11.2017 Prijali sme pozvanie na medzinárodné spoločensko - kultúrne stretnutie s názvom „Katarínska zábava“. Organizátorom podujatia bola naša partnerská organizácia z Maďarska Dr. Piróth Endre sociálne zariadenie.
27.11.2017 Organizovali sme tvorivé dielne na prípravu výrobkov na adventné obdobie – pečenie medovníkov, príprava adventných vencov...
21.11.2017 „V zdravom tele zdravý duch“ – prednáška bola venovaná medzinárodnému Dňu bez fajčenia – besedovali sme o škodlivosti fajčenia na zdravie človeka Účasť na Katarínskej zábave, ktorú organizoval DSS Lehnice
16.11.2017 „Postoj chvíľa, si krásna...“ organizovali sme prehliadku umeleckej tvorivosti ľudí odkázaných na pomoc iných Folklórne vystúpenie, Poďakovanie na podiu, Klienti pri stole
15.11.2017 Prehliadka výstavy v Gallery Nova v Dunajskej Strede
10.11.2017 Organizovali sme workshop, kde sme pripravovali darčeky, dekorácie, program na podujatie „Postoj chvíľa, si krásna...“
2.11.2017 Navštívili sme cintorín – hroby našich zosnulých obyvateľov - priateľov
30.10.2017 Halloweenské party
26.10.2017 Účasť na benefičnom koncerte Vitae Ludus 2017 organizovaný v DSS Rohov
25.10.2017 Klienti sa zúčastnili podujatia „Košútsky hudobný kľúč“, ktoré každoročne organizuje DSS Košúty
23.10.2017 Workshop – výroba venčekov a sviečok k Pamiatke zosnulých
20.10.2017 Narodeninová oslava
18.10.2017 Návšteva seniorov v DD Patria Galanta pri príležitosti úcty k starším
16.10.2017 Halloweenské tvorivé dielne
12.10.2017 Jesenné radovánky
11.10.2017 „V zdravom tele zdravý duch“ - psychohygiena
5.10.2017 „Úcta k starším, úcta k tradíciám“ – tvorivé dielne so zameraním na staré remeslá, tradície a zvyky ukážka štrikovania, varenie, praca s bavlnou
28.9.2017 Poznávací výlet v Prahe - návšteva kultúrnych a turistických miest spojená s návštevou kúpeľného mesta Karlové vary Výlet v Prahe - klienti pred kostolom, Pražský orloj, Rieka
22.9.2017 Veľká jesenná brigáda – záhradnícke práce v zeleninovej záhrade, v kvetinových záhonoch, v parku

Stránky