Aktivity s fotogalériou

23.4.2019 Muži z nášho zariadenia boli na veľkonočnej oblievačke u dievčat v DSS Medveďov a Okoč , ,
17.4.2019 Konali sa veľkonočné tvorivé dielne – plietli sa korbáčiky, maľovali sa kraslice, piekli a zdobili sa medovníčky s veľkonočným motívom, robila sa dekorácia vestibulu... , ,
16.4.2019 V Trnave sa konali veľkonočné predajné trhy, na ktorých sa zúčastnili aj naši obyvatelia so svojimi veľkonočnými výrobkami ,
15.4.2019 V tento deň sa v zariadení konala narodeninová oslava klientov narodených v mesiaci marec a apríl ,
12.4.2019 V obchodnom centre MAX v Dunajskej Strede sme vystavili svoje veľkonočné výrobky na prezentáciu v „Stánku dobrej nádeje“ ,
12.4.2019 Počas prvých dvoch aprílových týždňov prebiehalo jarné upratovanie v areáli zariadenia. Vyčistil sa park, upravili sa kvetinové záhony, popri chodníku, ktorý vedie k altánku sa vysadili kríčky, kvetiny.... , ,
11.4.2019 V zariadení sa ku „Dňu narcisov“ konala beseda spojená s premietaním filmu o práci aktivistov v boji proti onkologickým ochoreniam , ,
3.4.2019 V DSS pDaD v Okoči sa konal medzinárodný stolnotenisový turnaj, kde naša obyvateľka obsadila pekné 3. miesto , ,
26.3.2019 V zariadení sa konal workshop, kde klienti pripravovali výrobky na veľkonočné predajné trhy , ,
22.3.2019 bol Svetovým dňom vody. V zariadení sa konala beseda o dôležitosti vody, o ochrane podzemných vôd, o šetrení s pitnou vodou.... , ,
20.3.2019 sme sa zúčastnili 16. ročníka prehliadky umeleckej tvorivosti klientov domovov a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja „Štrkovecká barónka“ , ,
20.3.2019 Pri príležitosti Medzinárodného dňa šťastia sa konala beseda, kde sa rozoberala téma o šťastí: Čo je šťastie? Ako byť šťastným? Čo znamená byť šťastným? ,
12.3.2019 V rámci podujatia „Marec – mesiac knihy“ sa v zariadení konala beseda o knihách a časopisoch. Klienti navštívili Mestskú knižnicu v Dunajskej Strede a knižnicu v obci Jahodná. , ,
8.3.2019 V zariadení sa konala oslava MDŽ , ,
5.3.2019 V rámci workshopu sa pripravovali darčeky na MDŽ. Klienti pracovali s papierom, vlnou, textilom , ,
27.2.2019 sa v našom zariadení niesol v znamení osláv. Konala sa oslava narodenín klientov, ktorí sa narodili v mesiaci december, január a február.
26.2.2019 Obyvatelia domova sa zúčastnili maškarného plesu v Medveďove. Masky boli pripravené na tému: Strašidelný čarovný zámok , ,
21.2.2019 V zariadení sa konal maškarný ples. Prijímatelia sociálnej služby sa stretli vo vyzdobenej spoločenskej miestnosti, aby predviedli svoje masky. Masky boli obdivuhodné, rôzneho charakteru - rozprávkové bytosti, filmové postavy, špor , ,
20.2.2019 Fašiangový workshop – pripravili sa masky a dekorácie na fašiangový ples, piekli sa šišky , ,
14.2.2019 sa v zariadení usporiadala Valentínska oslava. Klienti sa navzájom obdarovali, spoločne sa zabavili. , ,
5.2.2019 V zariadení sa konali Valentínske tvorivé dielne. Chlapci vyrábali darčeky, ozdoby, pozdravy na Valentína.Dievčatá piekli medovníkové srdiečka. ,
27.1.2019 Zúčastnili sme sa benefičného koncertu „Objatie tónov“ v Leviciach , ,
18.1.2019 Organizovali sme workshop – klienti pripravovali dekorácie a vyzdobili spoločenské priestory na fašiangové obdobie , ,
15.1.2019 Uskutočnilo sa pracovné stretnutie prijímateľov a poskytovateľov sociálnej služby. Klienti si zvolili svojich zástupcov do Výboru obyvateľov, rozdelili sa do terapeutických skupín, a ponúkaných záujmových krúžkov.
7.1.2019 bolo tradičné novoročné posedenie zamestnancov a klientov

Stránky