Aktivity s fotogalériou

23.8.2019 Domov sociálnych služieb v Medveďove organizoval Grillparty, na ktorú dostali pozvanie aj klienti z nášho zariadenia. , ,
21.8.2019 sme si v zariadení usporiadali workshop, ktorý bol zameraný na oboznámenie sa so servítkovou technikou s možnosťou výroby rôznych druhov dekorácií. , ,
16.8.2019 sme v zariadení usporiadali športové dopoludnie pod názvom „„Zmerajme si sily“. Išlo o unikátny futbalový zápas medzi klientmi a zamestnancami zaradenia. ,
8.8.2019 sa v zariadení uskutočnilo podujatie, ktorého cieľom bolo premeniť odpad z textilu. Zamerali sme sa na spracovanie opotrebovaných džínsov, z ktorých sme vyrobili nové dizajnové a úžitkové predmety. ,
7.8.2019 Klienti domova sa stretli so svojimi priateľmi z DSS Horný Bar, DSS Medveďov, DSS Ižop - Pusta, DSS Lehnice v zábavno-obchodnom centre MAX v Dunajskej Strede v časti CINEMAX, na spoločnom prezeraní českého filmu pre mládež „Uzly a pomaranče“. , ,
1.8.2019 V zariadení sa konali tvorivé dielne pod názvom " Nápady do záhrady" zamerané na výrobu črepníkov, ktoré sa použili na výzdobu okolia pri altánku. , ,
24.7.2019 sme pre klientov nášho zariadenia usporiadali výlet spojený s prehliadkou vodného mlyna v Tomášikove, návštevou okolitých lesov, nachádzajúcich sa pri brehoch Malého Dunaja a plavbou na pltiach v rekreačnej oblasti Alba Regia. , ,
23.7.2019 sme usporiadali turistiku spojenú s návštevou lesa, nachádzajúceho sa v blízkosti rieky Malý Dunaj. , ,
19.7.2019 Ukážka ľudových hudobných nástrojov spojená s narodeninovou oslavou , ,

 

19.7.2019 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej, ako zamestnávateľ, pozval svojich zamestnancov na „Gulášparty“. ,
18.7.2019 Hurá, je tu leto! Leto je čas výletov, spoločenských podujatí, oddychových a záujmových aktivít. V letnom programe Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej sa našlo miesto aj pre táborák s opekaním. , ,
16.7.2019 Pešia turistika do dediny , ,
11.7.2019 sa našim klientom z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej naskytla príležitosť, zúčastniť sa sv. omše v miestnom kostole, ktorá sa konala v rámci detského biblického tábora. ,
10.7.2019 10. júla 2019 sa v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej konala prvá tohtoročná letná aktivita. Cieľom aktivity bolo priblížiť ručné tkanie pre prijímateľov sociálnej služby. ,
28.6.2019 Medzinarodný deň Dunaja , ,

K Medzinárodnému dňu Dunaja sme organizovali celodennú turistiku, ktorú sme spojili s osvetovou činnosťou.

21.6.2019 Z príležitosti Svetového dňa hudby sa v domove konalo posedenie – počúvali sa hudobné diela, ktoré poukazovali na rôznorodosť hudobných štýlov. , ,
12.6.2019 V domove sa konala aktivita na tému „Rozprávkové kráľovstvo“. , ,
4.6.2019 Organizovali sme 26. ročník „Deň športu, hier a zábavy“ s účasťou prijímateľov sociálnej služby zo 14 sociálnych zariadení, medzi nimi aj z Českej a Maďarskej republiky. , ,
26.5.2019 Zúčastnili sme sa benefičného koncertu „Chyťme sa za ruky“ , ,
24.5.2019 Predposledný májový týždeň sme v zariadení odštartovali týždeň Gardenterapie. Klienti sa venovali výsadbe kvetov, starostlivosti o trávnik, výsadbe okrasných rastlín do kvetináčov a založili bylinkový záhon. , ,
21.5.2019 DSS Veľký Meder organizoval podujatie „Humorfest“, na ktorom sa zúčastnili aj klienti z nášho zariadenia. , ,
17.5.2019 V zariadení sa konal workshop, ktorý bol zameraný na prípravu ozdôb na zdobenie mája – v závere postavili „Máj“ a pod ním sa veselo spievalo a tancovalo. , ,
16.5.2019 Pripomenuli sme si Svetový deň rodiny besedou o dôležitosti rodiny v živote človeka , ,
15.5.2019 Zúčastnili sme sa podujatia „Šport nás spája“ na ktoré nás pozývali naši priatelia z Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých Pastuchov. , ,
13.5.2019 Na Deň matiek sa konal v domove kultúrny program: „Kytica k sviatku“ , ,

Stránky