Aktivity s fotogalériou

23.9.2018 sme sa zúčastnili 7. ročníka benefičného koncertu „Dúha v srdci“. Účastníci koncertu mali možnosť vidieť na pódiu svojich obľúbených spevákov. ,
22.9.2018 Obec Jahodná usporiadala deň „Malý Dunaj – Maďarský deň“, kde mali obyvatelia nášho domova príležitosť preukázať svoje schopnosti pred obyvateľmi obce. ,
19.9.2018 obyvatelia domova zavítali do obecného Denného stacionára, kde bola výstava bábik. Mohli tu vidieť bábiky z rôzneho obdobia, rôznych veľkostí a vyhotovených z rôzneho materiálu. , ,
18.9.2018 sme boli pozvaní na XI. ročník medzinárodného festivalu „Košútsky hudobný kľúč“ do Sládkovičova. Naši klienti zožali úspech s tanečným vystúpením „Metlový tanec stríg“. ,
14.9.2018 Naši prijímatelia sociálnej služby pripomenuli Svetový deň prvej pomoci. Vo vestibule zariadenia usporiadali spoločnú besedu, kde za asistencie zdravotného personálu mali možnosť aj sami poskytnúť prvú pomoc. ,
13.9.2018 sa 6 klientiek z nášho domova zúčastnili spoločenského podujatia v DSS Horný Bar. Súčasťou podujatia na znak priateľstva a lásky bolo vypúšťanie balónov do ovzdušia a voľná zábava pri živej hudbe ,
4.9.2018 Zamestnanci DSS pDaD v Jahodnej sa zúčastnili medzinárodnej súťaže vo varení guláša v Maďarsku – v Tatabányi. Podujatie poskytlo priestor aj na výmenu pracovných skúseností.
31.8.2018 V zariadení sa uskutočnila narodeninová oslava. Oslávencom zablahoželali spolubývajúci i zamestnanci domova. Pre klientov bolo pripravené sladké občerstvenie -zákusky, šampanské a iné dobroty. Vyvrcholením oslavy bola spoločná tanečná zábava. , ,
28.8.2018 Vybrali sme sa na návštevu Malkia Parku do Orechovej Potôni. Park nám poskytol unikátny priestor pre oddych, relax a zároveň aj environmentálnu výchovu - dozvedieť sa niečo nové o zvieratách. Prežili sme deň plný zážitkov. , ,
15.8.2018 Dňa 15. augusta 2018 naše zariadenie už po tretíkrát, usporiadal Deň otvorených dverí. Návštevníkov čakal bohatý program: výstava plazov, prehliadka zariadenia, tvorivé dielne, táborák s opekaním a pečenie palaciniek a pod. , ,
27.7.2018 bol v živote Domova sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej výnimočný. V podvečerných hodinách sa v parku pri táboráku stretli bývalí a súčasní zamestnanci zariadenia. , ,
24.7.2018 V zariadení sa uskutočnilo podujatie, ktorého cieľom bolo dokázať, že aj staré gombíky možno ešte využiť a vytvoriť z nich pekné dekorácie. , ,
12.7.2018 Bol krásny letný deň.Vybrali sme sa na prechádzku do dediny.Po ceste sme sa zastavili na futbalovom ihrisku, kde sme si zahrali loptové hry. V parku sme si posedeli na lavičkách a niektorí klienti sa aj pohojdali na hojdačkách- znovu sme boli deťmi. , ,
11.7.2018 V zariadení sa konala celodenná aktivita, cieľom ktorej bolo spestriť život prijímateľom sociálnej služby počas letných mesiacov. Aktivita sa zamerala na zhotovenie zvonkohry. , ,
9.7.2018 Pri príležitosti Medzinárodného dňa čokolády sme zorganizovali besedu. Na radosť klientov súčasťou besedy bola aj ochutnávka jednotlivých druhov čokolád. ,
4.7.2018 Zorganizovali sme pre prijímateľov sociálnej služby zábavnú spoločenskú akciu pri príležitosti Medzinárodného dňa vtipov.
22.6.2018 Navštívil nás klaun, ktorý nám priniesol interaktívne hry a súťaže, žonglovanie s loptou a iné akrobacie prepletené gagmi a humorom. ,
22.6.2018 Dostali sme pozvanie na športovo-zábavné podujatie, ktoré organizovalo DSS Skalica pri Baťovom kanály. , ,
21.6.2018 Zorganizovali sme besedu a spoločenskú akciu pri príležitosti Svetového dňa hudby. ,
20.6.2018 Domov dôchodcov Patria v Galante zorganizoval pre klientov zariadení sociálnych služieb z blízkeho okolia a klientov domova dôchodcov v Galante súťaž vo varení guľáša v kotlíku. Aj tohto roku sme sa stali víťazmi súťaže. ,
5.6.2018 Pri príležitosti svetového dňa životného prostredia sme sa vybrali na celodennú turistiku, ktorá bola spojená s osvetovou činnosťou týkajúcej sa ochrany prírody – čistenie okolia rieky Malý Dunaj. ,
31.5.2018 Oslávili sme 25. ročník „Dňa športu, hier a zábavy“, ktorý bol organizovaný k Medzinárodnému dňu detí s účasťou prijímateľov sociálnej služby zo 17 sociálnych zariadení. , ,
24.5.2018 Sme sa zúčastnili na 2. ročníku Slovenského kvalifikačného turnaja medzinárodnej futbalovej ligy pre postihnutých v Žiarskej doline. , ,
23.5.2018 Boli sme pozvaní na aktivitu „Veselica pod májovým stromom“, ktorý organizoval DSS Lehnice. ,
22.5.2018 Sme organizovali aktivitu pod názvom: Prineste si zdravie z jarného lesa. Klienti si pri svojich prechádzkach všímajú svoje okolie, preto sa v tento deň vybrali do blízkeho lesa nazbierať bazu, medovku a mätu. , ,

Stránky