Aktivity s fotogalériou

17.5.2018 sme sa venovali výzdobe a stavaniu mája. Chlapci doniesli z blízkeho lesa stromček, dievčatá nastrihali stužky, spoločne vyzdobili strom a pod postaveným májom potom veselo tancovali a spievali. ,
10.5.2018 Sme sa zúčastnili na podujatí „Humorfest“, ktorý organizoval DSS Veľký Meder. Naši klienti vystúpili krátkou humornou scénou zo života rodiny Miazgovcov. ,
4.5.2018 je Svetovým dňom hygieny rúk. Využili sme tento deň na teoretické a praktické vzdelávanie našich klientov v oblasti čistoty a hygieny - s osobitným zameraním sa na ruky. Po premietnutí náučného filmu si mohli klienti videné vyskúšať aj prakticky. , ,
30.4.2018 V zariadení sme oslavovali Deň matiek. Z našich klientov nie každý má to šťastie poznať osobne svoju vlastnú matku. Zamestnanci sa im snažia tento nedostatok vynahradiť a byť im v ich živote oporou. Deň matiek dáva možnosť klientom sa im za to poďakovať.
23.4.2018 Sme sa zúčastnili týždenného rekreačno-rehabilitačného pobytu v Nízkych Tatrách v Jasnej. , ,

  

22.4.2018 Sa niesol v zariadení v duchu medzinárodného dňa Zeme. S prijímateľmi sociálnej služby sme besedovali o ochrane životného prostredia, o recyklácii, o ochrane živočíchov, o ekologických produktoch. V areály zariadenia sme vysadili niekoľko stromčekov. ,
19.4.2018 bol u nás slávnostný deň – klienti, ktorí sa narodili v mesiaci apríl, oslavovali svoje narodeniny. Bol krásny, slnečný deň, takže pred oslavou narodenín sme na dvore zariadenia organizovali zábavno-športové hry. , ,

 

18.4.2018 Prijímatelia sociálnej služby sa zúčastnili na podujatí „Šport nás spája“, ktoré organizovalo DSS Pastuchov
11.4.2018 Organizovali sme besedu, ktorá sa niesla v znamení blížiaceho sa Dňa narcisov. Naším zámerom bolo upriamiť pozornosť klientov na tento deň, oboznámiť ich s myšlienkou vzniku podujatia, ktoré sa hlboko vpísalo do povedomia verejnosti. ,
9.4.2018 Jar zavítala aj do nášho zariadenia. Rozhodli sme sa skrášliť naše okolie a zorganizovali sme týždeň jarného upratovania. , ,
3.4.2018 Veľkonočné sviatky sa ani v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej nezaobišli bez tradičnej návštevy dievčat v partnerských zariadeniach. , ,
26.3.2018 štyria klienti zariadenia sa zúčastnili na Veľkonočných predajných trhoch, ktoré sa konali v Trnave v budove Úradu Trnavského samosprávneho kraja. Prezentovali tam výrobky, ktoré si sami zhotovili v rámci tvorivých dielní. ,
22.3.2018 S prichádzajúcimi veľkonočnými sviatkami sme v zariadení pripravili tvorivé dielne, na ktorých klienti pripravovali dekoračné predmety s veľkonočnou tematikou. Dievčatá piekli a ozdobovali medovníky, muži pripravili vonkajšie dekorácie. , ,
21.3.2018 Sme sa zúčastnili stolnotenisového turnaja v Okoči
14.3.2018 Sme usporiadali besedu pri príležitosti ,,Marec – mesiac knihy“. Jej cieľom bolo oboznamovanie klientov s čitateľskou kultúrou a vzájomná výmena poznatkov o knihách, o ich prínose v živote ľudí. ,
14.3.2018 Sme sa zúčastnili na prehliadke umeleckej tvorivosti klientov zariadení sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja, ktorú organizoval DSS Šoporňa-Štrkovec pod názvom „Štrkovecká barónka“ . ,
8.3.2018 Sa niesol v duchu sviatku Medzinárodného dňa žien. Klienti sa zišli vo vestibule zariadenia, kde muži odovzdali pripravené darčeky ženám. Na stretnutie pozvali aj všetky zamestnankyne domova. ,
6.3.2018 Sme organizovali tvorivé dielne, ktoré boli zamerané na prípravu darčekov pre ženy. Na podujatí mal každý možnosť ukázať svoje zručnosti, vyskúšať svoju šikovnosť pri práci s rôznym druhom materiálu. ,
28.2.2018 Sme sa rozlúčili so zimou súťažou o najkrajšie nakreslené slniečko. V skupinách sa klienti pustili do kreatívnych výtvorov aj napriek tomu, že sa zima ešte držala „zubami – nechtami“, čo nám dokázala aj s čerstvo napadnutým snehom ,
20.2.2018 Sme organizovali besedu pri príležitosti Svetového dňa sociálnej spravodlivosti.
14.2.2018 14.február sa už tradične nesie v znamení sviatku sv. Valentína. Pri príležitosti tohto sviatku klienti zorganizovali malú oslavu, ktorej hlavným cieľom bolo potešiť svojich priateľov a zamestnancov malými vlastnoručne vyrobenými darčekmi. ,
9.2.2018 Sa uskutočnil v zariadení maškarný ples, ktorý bol spojený s narodeninovou oslavou. ,
7.2.2018 Zariadenie pre seniorov Pátria v Galante organizovalo fašiangovú zábavu, na ktorú pozvali aj naše zariadenie. ,
6.2.2018 Sme sa zúčastnili fašiangových osláv v Medveďove. Podujatie sa každý rok organizuje pod určitým podtitulom. V tomto roku to bol OSCAR. ,
2.2.2018 Valentínske tvorivé dielne - cieľom bolo zapojiť prijímateľov sociálnej služby do príprav ozdôb, darčekov či Valentínskych pozdravov na blížiacu sa Valentínsku zábavu.

Stránky