Aktivity s fotogalériou

18.2.2020 Domov sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej dostal pozvanie do DSS Medveďov na tradičný Fašiangový karneval, ktorý sa niesol v znamení „Disneyho rozprávkový svet“. , ,
14.2.2020 Deň svätého Valentína sa oslavuje aj v našom zariadení. Klienti si pri príležitosti tohto sviatku zorganizovali malú oslavu, na ktorú pozvali aj priateľov, priateliek z okolitých partnerských zariadení. , ,
11.2.2020 V oblasti ZOO terapie sa nám v DSS pDaD v Jahodnej zúročila naša činnosť, lebo za dobrú starostlivosť sa nám naša ovca menom Nutelka odvďačila dvomi jahniatkami. ,
5.2.2020 sa konali Valentínske tvorivé dielne, kde klienti mali možnosť vyrobiť darčeky a pozdravy pre svojich priateľov , ,
31.1.2020 sa konala narodeninová oslava klientov narodených v mesiaci január , ,
29.1.2020 boli v zariadení organizované tvorivé dielne so zameraním na prípravu dekorácií a násteniek a na výzdobu vestibulu a spoločenských miestností na fašiangové obdobie , ,
26.1.2020 sme sa zúčastnili benefičného koncertu „Objatie tónov“ v Leviciach , ,
21.1.2020 sa v zariadení uskutočnilo každoročné pracovné stretnutie prijímateľov a poskytovateľov sociálnej služby
7.1.2020 sa konalo tradičné novoročné posedenie zamestnancov a klientov
31.12.2019 Silvestrovská rošáda -lúčenie sa s rokom 2019... , ,
24.12.2019 „Tichá noc, svätá noc...“ – Štedrý deň v našom zariadení – vianočný kultúrny program obyvateľov, odovzdávanie darčekov, spoločné posedenie.... , ,
20.12.2019 Predvianočné stretnutie so seniormi v zariadení Tolerancia a Solidaritas v Trsticiach , ,
17.12.2019 Navštívili nás žiaci zo Základnej školy Trhová Hradská , ,
16.12.2019 Ukázali a predávali sme vlastnoručné vyrobené výrobky na vianočných trhoch v priestoroch Úradu TTSK... ,
5.12.2019 Naše zariadenie navštívil Mikuláš s čertíkom.... , ,
3.12.2019 Zúčastnili sme sa Vianočných predajných trhov v Dunajskej Strede v Obchodnom centre GALÉRIA - Tesco ,
26.11.2019 V domove sme mali týždeň kreatívnych dielní, v rámci ktorých sme sa pripravovali na adventné obdobie a na vianočné predajné trhy. , ,
26.11.2019 Od DSS Lehnice sme dostali pozvánku na Katarínsku zábavu... , ,
22.11.2019 V miestnom kultúrnom dome sme boli na predstavení Ifjú Szívek Táncszínház - Tanečné divadlo....
21.11.2019 Organizovali sme podujatie „Postoj chvíľa, si krásna“ - 9. ročník prehliadky umeleckej tvorivosti ľudí odkázaných na pomoc iných. , ,
8.11.2019 V zariadení sme oslavovali narodeniny našich obyvateľov. , ,
6.11.2019 Klienti sa zúčastnili na výstave, ktorú organizovalo Žitnoostrovské osvetové stredisko. Vystavané boli práce, ktoré vyhotovili na podujatí vo Veľkom Mederi. Výstava je sprístupnená širokej verejnosti. , ,
31.10.2019 Usporiadali sme tvorivé dielne zamerané na vyrezávanie tekvíc, po ktorých nasledovala Halloweenská party. , ,
30.10.2019 Aj klienti zariadenia pripomínali Sviatok všetkých svätých. Vypestovali si kríčky chryzantém, z ktorých si 2 kríčky presadili do kvetináčov, a tak ich brali na cintorín. Zapálili si aj sviečky a kahance na hroboch blízkych a pomodlili sa za ich duše. ,
24.10.2019 Klienti zariadenia sa zúčastnili na 17. ročníku kultúrneho podujatia pod názvom „Benefičný koncert Vitae Ludus 2019“, ktorý zorganizoval DSS Rohov , ,

Stránky