Aktivity s fotogalériou

23.11.2022 Boli sme pozvaní do Domova sociálnych služieb Lehnice, kde sa konalo podujatie pod názvom „ Katarínska zábava“. , ,
16.11.2022 Usporiadali sme pre našich klientov stolnotenisový turnaj. , ,
10.11.2022 sme si v zariadení zorganizovali aktivitu s názvom „Škola networkingu“. Hlavným cieľom podujatia bolo poukázať na dôležitosť vytvárania a budovania vzťahov s ľuďmi, ktorí nám môžu byť po ruke, keď budeme potrebovať pomoc, radu, odporúčanie. , ,
8.11.2022 Začiatok novembra sa v Centre sociálnych služieb Jahodná niesol v znamení veľkého jesenného upratovania. Do plánovaných prác sa zapojil každý, kto vedel aspoň trochu pomôcť pri údržbe parku a záhrady. , ,
3.11.2022 Boli sme pozvaní do Domova sociálnych služieb Lehnice, kde sa konalo spoločenské podujatie pod názvom Halloweenska párty. ,
31.10.2022 sme si zorganizovali tvorivé dielne, ktorých hlavným zameraním bola okrem prípravy vyrezávaných halloweenských tekvíc aj výroba rôznych prírodných dekorácií. Na ich prípravu sme použili najrôznejší prírodný materiál dostupný v okolitom parku. , ,
28.10.2022 Klienti navštívili miestny cintorín, aby si uctili pamiatke zosnulých klientov. ,
18.10.2022 Pri príležitosti Mesiaca úcty k starším sme navštívili Zariadenie pre seniorov v Dunajskej Strede a v Trsticiach. , ,
14.10.2022 konali sa remeselné aktivity s názvom „Tvorivé dielne zamerané na výrobu darčekov pre seniorov“. Celý deň sa niesol v duchu tvorivosti a kreativity. Klienti pracovali svedomite a mali obrovskú radosť, že ich vlastnoručné výrobky potešia mnohých seniorov. , ,
11.10.2022 v zariadení sme si usporiadali Šarkaniádu. Na výrobe šarkanov sa podieľali klienti, terapeuti a službukonajúci personál. Hoci sme vzhľadom na poveternostné podmienky púšťanie šarkanov museli odložiť na inokedy, z hotových šarkanov mali veľkú radosť. , ,
5.10.2022 Stromy sú dôležité pre náš život, preto sme zaradili do nášho programu výchovno-vzdelávaciu aktivitu na danú tematiku. Pri tejto príležitosti sme vysádzali darované kríky, živé ploty a stromy. Klienti dali prísľub, že sa o rastliny budú patrične starať , ,
27.9.2022 V zariadení sa konala narodeninová oslava spojená s rozlúčkou s letom. Na oslave narodenín sme si pripomenuli narodeniny tých, ktorí sa narodili v mesiaci september. Medzi tým sa zapálil táborák, na ražne sa pripravili špekačky a slanina. , ,
24.9.2022 sme sa rozprávali o Európe. Vymenovali sme najznámejšie štáty s hlavnými mestami. Rozprávali sme sa o gastronómií daného štátu, o významných osobnostiach, o historických pamiatkach a pod. , ,
20.9.2022 v zariadení sme si zorganizovali besedu, na ktorej sme si pripomenuli Svetový deň prvej pomoci. , ,
18.8.2022 Narodeninová oslava
17.8.2022 S klientmi sme boli pozrieť Veselú farmu vo Vištuku. Majiteľka tejto farmy nám darovala dve gothemské prasničky. Ďakujeme , ,
11.8.2022 sme si v zariadení zorganizovali podujatie, počas ktorého si klienti mohli vyskúšať svoj postreh, vedomosti, zručnosti, tvorivosť a fantáziu. Úlohy boli zamerané na prírodu, ktorá nás dennodenne obklopuje. , ,
5.8.2022 Prijali sme pozvanie na tvorivé dielne, ktoré organizovalo Žitnoostrovské osvetové stredisko v Dunajskej Strede pre seniorov. Medzi ponúkanými aktivitami bolo maľovanie na plátno, na hodváb, práca s hlinou, zdobenie tašiek servítkovou technikou a pod. , ,
5.8.2022 sme sa rozhodli, že spoločne si zaspomíname na detské časy a zorganizovali sme podujatie pod názvom „Vráťme sa do detských čias“. , ,
3.8.2022 v zariadení sme mali zábavnú aktivitu s názvom „ V zdravom tele zdravý duch.“ Programom bola beseda o zdraviu prospešných tipoch- strava, pohyb, spánok, pozitívne myslenie. Vyvrcholením podujatia bola ochutnávka zdravej výživy a následne dobrá zumba. , ,
30.7.2022 Posledný júlový týždeň sme si zorganizovali celotýždennú brigádu zameranú na úpravu kvetinových a zeleninových záhonov, trávnatých plôch a oddychových zón v parku. , ,
27.7.2022 sa v zariadení uskutočnila narodeninová oslava pre klientov narodených v mesiaci júl. ,
19.7.2022 Klienti Centra sociálnych služieb Jahodná sa zúčastnili výletu do Family parku v Rakúsku. Pri vstupe do parku sa im otvoril čarovný svet zábavy. Bola to zábava pre mladších i starších s množstvom atrakcií, kolotočov a rozprávkových postavičiek. , ,
13.7.2022 mali sme zábavnú aktivitu s názvom „ Hry pri vode.“ Klienti absolvovali vodnú balónovú vojnu, hry s bublifukom, hľadanie loptičiek v nádobe s vodou, prelievanie vody nad hlavou a mnoho iného. , ,
8.7.2022 sa v zariadení uskutočnili tvorivé dielne pod názvom „Tvoríme pre vlastné potešenie“. , ,

Stránky