Aktivity s fotogalériou

3.4.2019 V DSS pDaD v Okoči sa konal medzinárodný stolnotenisový turnaj, kde naša obyvateľka obsadila pekné 3. miesto , ,
26.3.2019 V zariadení sa konal workshop, kde klienti pripravovali výrobky na veľkonočné predajné trhy , ,
22.3.2019 bol Svetovým dňom vody. V zariadení sa konala beseda o dôležitosti vody, o ochrane podzemných vôd, o šetrení s pitnou vodou.... , ,
20.3.2019 sme sa zúčastnili 16. ročníka prehliadky umeleckej tvorivosti klientov domovov a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Trnavského samosprávneho kraja „Štrkovecká barónka“ , ,
20.3.2019 Pri príležitosti Medzinárodného dňa šťastia sa konala beseda, kde sa rozoberala téma o šťastí: Čo je šťastie? Ako byť šťastným? Čo znamená byť šťastným? ,
12.3.2019 V rámci podujatia „Marec – mesiac knihy“ sa v zariadení konala beseda o knihách a časopisoch. Klienti navštívili Mestskú knižnicu v Dunajskej Strede a knižnicu v obci Jahodná. , ,
8.3.2019 V zariadení sa konala oslava MDŽ , ,
5.3.2019 V rámci workshopu sa pripravovali darčeky na MDŽ. Klienti pracovali s papierom, vlnou, textilom , ,
27.2.2019 sa v našom zariadení niesol v znamení osláv. Konala sa oslava narodenín klientov, ktorí sa narodili v mesiaci december, január a február.
26.2.2019 Obyvatelia domova sa zúčastnili maškarného plesu v Medveďove. Masky boli pripravené na tému: Strašidelný čarovný zámok , ,
21.2.2019 V zariadení sa konal maškarný ples. Prijímatelia sociálnej služby sa stretli vo vyzdobenej spoločenskej miestnosti, aby predviedli svoje masky. Masky boli obdivuhodné, rôzneho charakteru - rozprávkové bytosti, filmové postavy, špor , ,
20.2.2019 Fašiangový workshop – pripravili sa masky a dekorácie na fašiangový ples, piekli sa šišky , ,
14.2.2019 sa v zariadení usporiadala Valentínska oslava. Klienti sa navzájom obdarovali, spoločne sa zabavili. , ,
5.2.2019 V zariadení sa konali Valentínske tvorivé dielne. Chlapci vyrábali darčeky, ozdoby, pozdravy na Valentína.Dievčatá piekli medovníkové srdiečka. ,
27.1.2019 Zúčastnili sme sa benefičného koncertu „Objatie tónov“ v Leviciach , ,
18.1.2019 Organizovali sme workshop – klienti pripravovali dekorácie a vyzdobili spoločenské priestory na fašiangové obdobie , ,
15.1.2019 Uskutočnilo sa pracovné stretnutie prijímateľov a poskytovateľov sociálnej služby. Klienti si zvolili svojich zástupcov do Výboru obyvateľov, rozdelili sa do terapeutických skupín, a ponúkaných záujmových krúžkov.
7.1.2019 bolo tradičné novoročné posedenie zamestnancov a klientov
31.12.2018 bola v zariadení „Silvestrovská rošáda“. Konala sa veselica pre klientov zariadenia. S rokom 2018 sme sa lúčili zapálenými prskavkami, vypúšťaním lampiónov šťastia, hudbou, spevom a tancom.
24.12.2018 „Tichá noc, svätá noc...“ – zamestnanci a klienti spoločne oslávili Štedrý Deň. Po zapálení sviečok a prskaviek klienti predniesli pásmo vianočných kolied a zamestnanci im slávnostne odovzdávali vianočné darčeky. ,
18.12.2018 prišli žiaci zo Základnej školy Trhová Hradská na predvianočnú návštevu do zariadenia, aby obyvateľom domova svojim programom spestrili adventné obdobie ,
14.12.2018 k nám prišli s darčekmi študenti Vysokej školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, detašované pracovisko Dunajská Streda. ,
12.12.2018 sme sa zúčastnili vianočných predajných trhov v budove Úradu TTSK, kde účastníkov milo prekvapila návšteva predsedu TTSK – Mgr. Jozefa Viskupiča. Pán župan sa zastavil pri každom stolíku a ku každému predávajúcemu klientovi mal pár milých slov..
11.12.2018 sme boli na predvianočnej návšteve u našich dobrých priateľov - seniorov v Trsticiach. Klienti pre nich pripravili pekný program s vianočnou tematikou, odovzdali im vlastnoručne vyrobené darčeky a popriali im šťastné a pokojné Vianoce. ,
5.12.2018 k nám zavítal Mikuláš. Prijímatelia sociálnej služby ho čakali s kultúrnym programom. Mikuláš ich obdaroval balíčkami plných dobrôt. ,

Stránky