Aktivity s fotogalériou

4.7.2018 Zorganizovali sme pre prijímateľov sociálnej služby zábavnú spoločenskú akciu pri príležitosti Medzinárodného dňa vtipov.
22.6.2018 Dostali sme pozvanie na športovo-zábavné podujatie, ktoré organizovalo DSS Skalica pri Baťovom kanály. , ,
22.6.2018 Navštívil nás klaun, ktorý nám priniesol interaktívne hry a súťaže, žonglovanie s loptou a iné akrobacie prepletené gagmi a humorom. ,
21.6.2018 Zorganizovali sme besedu a spoločenskú akciu pri príležitosti Svetového dňa hudby. ,
20.6.2018 Domov dôchodcov Patria v Galante zorganizoval pre klientov zariadení sociálnych služieb z blízkeho okolia a klientov domova dôchodcov v Galante súťaž vo varení guľáša v kotlíku. Aj tohto roku sme sa stali víťazmi súťaže. ,
5.6.2018 Pri príležitosti svetového dňa životného prostredia sme sa vybrali na celodennú turistiku, ktorá bola spojená s osvetovou činnosťou týkajúcej sa ochrany prírody – čistenie okolia rieky Malý Dunaj. ,
31.5.2018 Oslávili sme 25. ročník „Dňa športu, hier a zábavy“, ktorý bol organizovaný k Medzinárodnému dňu detí s účasťou prijímateľov sociálnej služby zo 17 sociálnych zariadení. , ,
24.5.2018 Sme sa zúčastnili na 2. ročníku Slovenského kvalifikačného turnaja medzinárodnej futbalovej ligy pre postihnutých v Žiarskej doline. , ,
23.5.2018 Boli sme pozvaní na aktivitu „Veselica pod májovým stromom“, ktorý organizoval DSS Lehnice. ,
22.5.2018 Sme organizovali aktivitu pod názvom: Prineste si zdravie z jarného lesa. Klienti si pri svojich prechádzkach všímajú svoje okolie, preto sa v tento deň vybrali do blízkeho lesa nazbierať bazu, medovku a mätu. , ,
17.5.2018 sme sa venovali výzdobe a stavaniu mája. Chlapci doniesli z blízkeho lesa stromček, dievčatá nastrihali stužky, spoločne vyzdobili strom a pod postaveným májom potom veselo tancovali a spievali. ,
10.5.2018 Sme sa zúčastnili na podujatí „Humorfest“, ktorý organizoval DSS Veľký Meder. Naši klienti vystúpili krátkou humornou scénou zo života rodiny Miazgovcov. ,
4.5.2018 je Svetovým dňom hygieny rúk. Využili sme tento deň na teoretické a praktické vzdelávanie našich klientov v oblasti čistoty a hygieny - s osobitným zameraním sa na ruky. Po premietnutí náučného filmu si mohli klienti videné vyskúšať aj prakticky. , ,
30.4.2018 V zariadení sme oslavovali Deň matiek. Z našich klientov nie každý má to šťastie poznať osobne svoju vlastnú matku. Zamestnanci sa im snažia tento nedostatok vynahradiť a byť im v ich živote oporou. Deň matiek dáva možnosť klientom sa im za to poďakovať.
23.4.2018 Sme sa zúčastnili týždenného rekreačno-rehabilitačného pobytu v Nízkych Tatrách v Jasnej. , ,

  

22.4.2018 Sa niesol v zariadení v duchu medzinárodného dňa Zeme. S prijímateľmi sociálnej služby sme besedovali o ochrane životného prostredia, o recyklácii, o ochrane živočíchov, o ekologických produktoch. V areály zariadenia sme vysadili niekoľko stromčekov. ,
19.4.2018 bol u nás slávnostný deň – klienti, ktorí sa narodili v mesiaci apríl, oslavovali svoje narodeniny. Bol krásny, slnečný deň, takže pred oslavou narodenín sme na dvore zariadenia organizovali zábavno-športové hry. , ,

 

18.4.2018 Prijímatelia sociálnej služby sa zúčastnili na podujatí „Šport nás spája“, ktoré organizovalo DSS Pastuchov
11.4.2018 Organizovali sme besedu, ktorá sa niesla v znamení blížiaceho sa Dňa narcisov. Naším zámerom bolo upriamiť pozornosť klientov na tento deň, oboznámiť ich s myšlienkou vzniku podujatia, ktoré sa hlboko vpísalo do povedomia verejnosti. ,
9.4.2018 Jar zavítala aj do nášho zariadenia. Rozhodli sme sa skrášliť naše okolie a zorganizovali sme týždeň jarného upratovania. , ,
3.4.2018 Veľkonočné sviatky sa ani v Domove sociálnych služieb pre deti a dospelých v Jahodnej nezaobišli bez tradičnej návštevy dievčat v partnerských zariadeniach. , ,
26.3.2018 štyria klienti zariadenia sa zúčastnili na Veľkonočných predajných trhoch, ktoré sa konali v Trnave v budove Úradu Trnavského samosprávneho kraja. Prezentovali tam výrobky, ktoré si sami zhotovili v rámci tvorivých dielní. ,
22.3.2018 S prichádzajúcimi veľkonočnými sviatkami sme v zariadení pripravili tvorivé dielne, na ktorých klienti pripravovali dekoračné predmety s veľkonočnou tematikou. Dievčatá piekli a ozdobovali medovníky, muži pripravili vonkajšie dekorácie. , ,
21.3.2018 Sme sa zúčastnili stolnotenisového turnaja v Okoči
14.3.2018 Sme usporiadali besedu pri príležitosti ,,Marec – mesiac knihy“. Jej cieľom bolo oboznamovanie klientov s čitateľskou kultúrou a vzájomná výmena poznatkov o knihách, o ich prínose v živote ľudí. ,

Stránky