Aktivity s fotogalériou

9.12.2023 Obyvateľov CSS Jahodná prekvapil aj obecný Mikuláš na hasičskom aute aj so svojimi pomocníkmi. , ,
5.12.2023 Do zariadenia zavítal Mikuláš, na ktorého netrpezlivo čakali klienti ale aj zamestnanci. Stretnutinebolo však iba o rozdávaní mikulášskych balíkov. Bolo možnosťou oboznámiť sa s Mikulášskymi tradíciami, legendami, príležitosťou vrátiť sa do detských čias. , ,
1.12.2023 Posledný novembrový a prvý decembrový deň sme si v Centre sociálnych služieb Jahodná zorganizovali dvojdňové tvorivé dielne, ktorých zámerom bolo pripraviť sa na prichádzajúce adventné obdobie a navodiť atmosféru blížiacich sa sviatkov. , ,
29.11.2023 V zariadení sa konala interaktívna beseda s názvom „Neubližuj mi, ani ja ti neubližujem“. Hovorili sme o formách násilia a agresivity, o tom, ako predchádzať násiliu a čo robiť, kde hľadať pomoc, ak sa násilie vyskytne v našom okolí. , ,
22.11.2023 DSS Lehnice organizoval tradičnú Katarínsku zábavu, kde dostali pozvanie aj naši klienti. , ,
21.11.2023 Klientky sa zúčastnili na podujatí s názvom „Umenie ukryté v nás“, ktoré organizovalo Žitnoostrovské stredisko v Dunajskej Strede v galérií žitnoostrovského múzea. , ,
15.11.2023 Pripravili sme si športovo - zábavné súťaže, aby sa zamestnanci a klienti spolu zabavili a aby sme tak podporili spolupatričnosť a záujem o aktívny pohyb. , ,
10.11.2023 V zariadení sme si zorganizovali besedu, ktorej cieľom bolo oboznámiť našich klientov so základnými otázkami z oblasti financií a zrozumiteľnou formou im priblížiť svet peňazí. , ,
7.11.2023 Zorganizovali sme si „Deň Giunnessových svetových rekordov“. S klientmi sme absolvovali besedu o zaujímavých a kurióznych rekordoch. Klientov najviac zaujali bizarné svetové rekordy, z ktorých im padla aj sánka....... ,
24.10.2023 V zariadení sme si usporiadali Helloweenskú párty so zábavnými hrami, ktorú sme spojili s narodeninovou oslavou , ,
20.10.2023 Obyvatelia Domova dôchodcov Patria v Galante nás pozvali na kultúrno – spoločenské podujatie, ktoré sa konalo pri príležitosti Mesiaca úcty k starším. , ,
19.10.2023 Zúčastnili sme sa na Benefičnom koncerte klientov zariadení sociálnych služieb Senického a Skalického okresu, ktoré organizovalo CSS Rohov. , ,
17.10.2023 sme v zariadení privítali našich priateľov zo zariadení pre seniorov v Trsticiach, Dunajskej Strede a Galante na spoločné posedenie. Touto formou sme chceli vzdať úctu starším a to nielen v mesiaci október, ale počas celého roka. , ,
13.10.2023 s klientmi sme sa venovali tvorivým dielňam zameraným na výrobu darčekov pre seniorov. , ,
11.10.2023 V zariadení sme si usporiadali tvorivé dielne pod názvom „Jeseň sa pýši svojou krásou“. ,
4.10.2023 zorganizovali sme si dvojdňovú brigádu zameranú na úpravu kvetinových záhonov, zeleninových záhonov a trávnatých plôch na zimné obdobie. , ,
29.9.2023 Narodeninová oslava , ,
28.9.2023 Týždenný výlet v Demänovskej doline v Nízkych Tatrách , ,
22.9.2023 Domov sociálnych služieb v Hornom Bare nás pozval na priateľské stretnutie pri príležitosti 20. výročia vzniku zariadenia. , ,
21.9.2023 V zariadení sme si usporiadali zábavný deň s táborákom a opekaním pod názvom „ Lúčime sa s letom“. , ,
14.9.2023 CSS Jahodná pozval svojich súčasných a bývalých zamestnancov na neoficiálne stretnutie. Cieľom stretnutia bolo uctiť si zamestnancov- bývalých a terajších -, ktorí svojou každodennou oddanou prácou zanechávajú odtlačok šťastnej stopy v zariadení.
13.9.2023 Zariadenie pre seniorov Pátria v Galante nás pozval na súťaž vo varení guláša. , ,
12.9.2023 V zariadení sme si usporiadali besedu, ktorej hlavným cieľom bolo oboznámiť účastníkov o dôležitosti poskytnutia prvej pomoci ľuďom, ktorí sa ocitli v situácii, keď je ohrozené ich zdravie a život. , ,
8.9.2023 Domov sociálnych služieb Košúty nás pozval na oslavu k 70-temu výročiu vzniku zariadenia, ktorá sa konala v Kultúrnom dome Košúty , ,
26.8.2023 sme sa s zúčastnili na športovom- zábavnom podujatí, ktoré usporiadal Zväz invalidov a telesne postihnutých z Dunajskej Stredy v spolupráci s miestnym denným stacionárom Astra z Jahodnej. , ,

Stránky