Aktivity s fotogalériou

18.3.2022 Marec – mesiac knihy - v zariadení sa konala beseda o knihách, časopisoch a prebehla aj virtuálna návšteva knižnice , ,
8.3.2022 Oslava MDŽ – kultúrny program, odovzdávanie darčekov ,
8.3.2022 Konali sa tvorivé dielne – klienti pripravovali darčeky k MDŽ... , ,
4.3.2022 Týždeň jarného upratovania – očista duše a prostredia, v ktorom žijeme... , ,
25.2.2022 Maškarný ples v zariadení.... , ,
14.2.2022 V zariadení sa konala narodeninová oslava klientov narodených v mesiaci január... , ,
14.2.2022 Oslavovali sme deň lásky a zaľúbených - sviatok svätého Valentína. Obyvatelia domova prejavili svoju náklonnosť a lásku k najbližším, lebo láska je najkrajší cit na svete... , ,
2.2.2022 Konali sa prvé tvorivé dielne v tomto roku.... Nakoľko je fašiangové obdobie, tematikou tvorivých dielní boli fašiangy. , ,
20.1.2022 Zorganizovali sme spoločné podujatie, ktoré bolo zamerané na aktívny pohyb. , ,
31.12.2021 „Silvestrovská rošáda“ – v zariadení sa konala silvestrovská veselica, klienti sa lúčili so starým rokom a vítali rok 2022... , ,
24.12.2021 „Tichá noc, svätá noc...“ – Štedrý večer v zariadení – spoločné posedenie, slávnostný vianočný program klientov, odovzdávanie darčekov... , ,
21.12.2021 Blížia sa Vianoce – v zariadení sa piekli medovníky, precvičovali sa vianočné piesne, básne, koledy, zdobil sa vianočný stromček... , ,
10.12.2021 Konala sa diskusia k Medzinárodnému dňu ľudských práv, o zabezpečení ľudských práv u nás a vo svete ,
6.12.2021 Zariadenie navštívil Mikuláš s vrecom plným darčekov... , ,
30.11.2021 V zariadení sa konali tvorivé dielne, ktoré boli zamerané na prípravu výrobkov a dekorácií na adventné obdobie, pripravila sa mikulášska výzdoba interiéru zariadenia, vyrobili sa nástenky... , ,
25.11.2021 Hudba, tanec, zábava....Katarínska zábava spojená s oslavou narodenín klientov v zariadení , ,
18.11.2021 „Každý z nás je talent“ – klienti ukázali svoju šikovnosť v prednese básní, tancov a iných improvizácií, v športových a rôznych tvorivých činnostiach.... , ,
9.11.2021 V zariadení sme zorganizovali spoločné podujatie, ktoré bolo zamerané na aktívny pohyb. Klienti si mohli zmerať sily v zručnosti pri stolnom tenise, v hode granátom a šikovnosťou v jazde na bicykli. , ,
3.11.2021 Digitálna gramotnosť nebola nikdy taká dôležitá ako je v dnešnom svete. V tomto duchu sme zorganizovali podujatie v zariadení pod názvom „ Digitálna gramotnosť trochu inak“. , ,
29.10.2021 V zariadení sa konala Halloweenska párty – vyrezávali sa tekvice, pripravovali sa masky, strašidlá.... , ,
27.10.2021 Navštívili sme miestny cintorín a upravili hroby našich zosnulých priateľov , ,
20.10.2021 K Medzinárodnému dňu stromov sme organizovali turistiku do susednej obce. Prešli sme cez polia a les....a došli sme k vodnému mlynu... , ,
15.10.2021 Týždeň bol venovaný prácam v areály zariadenia. Klienti pripravovali zeleninovú a kvetinovú záhradu na zimné obdobie... Z nazbieraných prírodných materiálov vytvorili krásne koláže. , ,
8.10.2021 Jesenné radovánky - konali sa tvorivé dielne zamerané na prípravu šarkanov... , ,
7.10.2021 Október - mesiac úcty k starším. V zariadení sme besedovali o živote, o medziľudských vzťahoch, o medzigeneračných problémoch, o prejavení úcty k starším osobám....

Stránky