Aktivity s fotogalériou

20.10.2021 K Medzinárodnému dňu stromov sme organizovali turistiku do susednej obce. Prešli sme cez polia a les....a došli sme k vodnému mlynu... , ,
15.10.2021 Týždeň bol venovaný prácam v areály zariadenia. Klienti pripravovali zeleninovú a kvetinovú záhradu na zimné obdobie... Z nazbieraných prírodných materiálov vytvorili krásne koláže. , ,
8.10.2021 Jesenné radovánky - konali sa tvorivé dielne zamerané na prípravu šarkanov... , ,
7.10.2021 Október - mesiac úcty k starším. V zariadení sme besedovali o živote, o medziľudských vzťahoch, o medzigeneračných problémoch, o prejavení úcty k starším osobám....
27.9.2021 K Európskemu týždňu športu sa v zariadení konala beseda. Za aktívnej činnosti klientov sa vytvorila koláž na tému šport... , ,
24.9.2021 V zariadení sa konala narodeninová oslava, ktorá bola spojená s rozlúčkou s letom. Kvôli nepriaznivému počasiu sme nemohli vonku opekať, ale nálada bola aj napriek tomu výborná. , ,
16.9.2021 Turistiku do lesa sme spojili s celosvetovou kampaňou „Vyčistíme svet“ – o čo sme sa aj reálne snažili... , ,
14.9.2021 Zaujímavý a adrenalínový deň na paintballovom ihrisku , ,
26.8.2021 Pre klientov zariadenia sme organizovali náučnú besedu - „Deň Európy“ - virtuálne cestovanie po Európe prostredníctvom fotiek .... , ,
25.8.2021 Naši obyvatelia boli na priateľskom stretnutí vo Veľkom Mederi – Ižop Pusta. , ,
18.8.2021 Pripravíme sa na chutné zahriatie počas zimných dní – príprava pečeného čaju z rôznych druhov ovocia , ,
14.8.2021 Dostali sme pozvanie od Združenia invalidov v Jahodnej na Športovo-zábavný deň, ktorý sa konal na miestnom futbalovom ihrisku
13.8.2021 „Tvoríme z kartónu“ – konali sa letné tvorivé dielne , ,
10.8.2021 V zariadení sa konali narodeninové oslavy... , ,
9.8.2021 Po dlhej dobe sa naši klienti opäť zúčastnili hipoterapii. Niektorí z nich koníky len hladkali a kŕmili, iní na koníkoch sa za pomoci aj povozili. , ,
4.8.2021 V zariadení sa konala beseda na tému: „Sladká história cukroviniek“, ktorá bola spojená aj s ochutnávkou zdravých sladkostí. , ,
28.7.2021 sa uskutočnila návšteva Malkia parku, kde obyvatelia domova mali možnosť sledovať správanie zvierat v „zajatí“, občerstviť sa kávou a zmrzlinou... , ,
27.7.2021 V zariadení sa konali tvorivé dielne pod názvom „Kreatívne ruky“ – pripravili sa praktické predmety, dekorácie a ozdoby z textilu, z rifloviny.... , ,
23.7.2021 Vedenie zariadenia po náročnom pandemickom období zorganizovalo neformálne stretnutie zamestnancov. Hlavnou myšlienkou podujatia bolo utužiť kolektív zamestnancov a vyjadriť im vďaku a úcty za ich obetavú prácu. , ,
21.7.2021 V rámci letnej aktivity sa konal Workshop – spoločné tvorenie pod altánkom. Klienti výrobou rôznych figúrok a zvierat znovu zužitkovali rolky od toaletného papiera. , ,
19.7.2021 sme spoločne oslávili narodeniny našich klientov ,
14.7.2021 sme v domove vítali leto spoločne so svojimi priateľmi , ,
7.7.2021 Naši obyvatelia sa zúčastnili veselého stretnutia s priateľmi v Medveďove , ,
2.7.2021 V domove sa konala aktivita - „Veselý deň v rámci zariadenia“ , ,
22.6.2021 V zariadení sa konal „Deň zdravého životného štýlu“ - bola beseda o zdravej strave, boli tvorivé a pohybové aktivity, ochutnávka fitness koláčov ... , ,

Stránky